Bài 1 - Khởi động Powerpoint 2016

Thứ năm , 11/05/2017, 10:17 GMT+7
     


Giới thiệu PowerPoint 2016

           Với PowerPoint, bạn có thể tạo một trình chiếu chuyên nghiệp. Chương trình PowerPoint cung cấp các công cụ bạn có thể sử dụng để tạo các bài thuyết trình bao gồm đồ họa, truyền thông, hình ảnh động, và nhiều phương thức khác nhằm chuyển sang các trình chiếu. PowerPoint cũng cung cấp các quan điểm khác nhau và giao diện người dùng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể. Có nhiều tác vụ để bắt đầu trong khung xem hậu trường bằng cách click vào tab File > New trên ribbon.

Khởi động PovverPoint

     Để bắt đầu sử dụng Microsoít PowerPoint, điều đầu tiên bạn phải thực hiện là mở chương trình. Trong phần này, bạn sẽ học khởi động chương trình Microsoít PowerPoint trong Windows 8.

1.    Click vào biểu tượng Windows  trên bàn phím.

2.    Từ màn hình Start, click vào biểu tượng PowerPoint 2016.

PowerPoint sẽ được mở và hiển thị màn hình khởi động.

3.       Bạn có thế’ mở một bài thuyết trình gần đây đã mở.

4.       Bạn có thế’ mở một tập tin từ máy tính của bạn.

5.       Bạn có thể tạo một bản trình chiếu mới bằng cách click vào một bản mẫu.

6.      Bạn có thế tìm kiếm một mẫu trên Internet.

Thủ thuật

         Bạn có thể khởi động PovverPoint trên màn hình máy tính bằng cách, trên màn hình start click chuột phải vào biểu tượng PowerPoint > Open file location > click chuột phải vào biểu tượng PowerPoint 2016 > Send to > Desktop (create shortcut) để di chuyển biểu tượng PovverPoint 2016 ra màn hình máy tính, sau đó click đôi chuột vào biểu tượng PovverPoint 2016 trên màn hình máy tính để khởi động chưtíng trình.

Keyword: powerpoint 2016 download, microsoft powerpoint 2016,office 2016,  powerpoint 2016 tutorial, microsoft powerpoint 2016, powerpoint tutorial, powerpoint tutorial 2016, powerpoint presentation, powerpoint 2016 ,download, powerpoint 2016 animation, powerpoint 2016 crack

congnghegi.com
khoi dong powerpoint powerpoint 2016 download microsoft powerpoint 2016 office 2016 powerpoint 2