Bài 2 - Tạo một slide powerpoint 2016 mới

Thứ năm , 11/05/2017, 10:16 GMT+7
     

Các bài đã đi qua:

                                      + Bài 1: Khởi động Powerpoint 2016

Tạo một slide powerpoint 2016 mới

          Bạn có thể tạo một bản thuyết trình mới từ màn hình khởi động PowerPoint, hoặc click vào tab File trên ribbon (còn được gọi là khung xe hậu trường). Bạn có thể tạo một bản thuyết trình mới từ đầu hoặc bằng cách sử dụng một mẫu. Để tạo một bản thuyết trình ngay từ đầu sẽ cho phép bạn thiết kế tự do, trong khi làm việc từ các mẫu sẽ tiết kiệm thời gian và thúc đẩy ý tưởng cho bạn thông qua các chủ đề có sẵn. Bạn có thể tìm thấy các mẫu trong PowerPoint, cũng như trên Internet

1.   Click vào tab File để hiển thị xem hậu trường

2.   Click vào New. Các mẫu có sẵn sẽ xuất hiện.

   A.   Bạn có thể chọn một bản thuyết trình trông.

   B.   Bạn có thể click vào nút Pushpin (-»), để gim một mẫu vào danh sách này (từ ■* thay đổi sang *).

3.   Click vào một mẫu thuyết trình. Trong ví dụ này bạn sử dụng mẫu Quotable

      Một hộp thoại sẽ xuất hiện, cho thấy một bản mẫu xem trước.

  C .  Bạn có thể click vào nút Close (X) để hủy bỏ.

  D.  Bạn có thể click vào nút Back (©) hoặc Forward (©) để xem các mẫu khác.

  E.  Bạn có thể click vào nút Back (©) hoặc Forward (P) để xem các mẫu khác từ danh sách.

4.   Click vào một bảng màu

5.   Click vào nút Create

PowerPoint sẽ tạo một bản thuyết trình từ mẫu.

Thủ thuật

    Khi bạn khởi động PowerPoint, chỉ cần click vào Blank Presentation xuất hiện trên màn hình để tạo một bản thuyết trình mới.

Keyword: powerpoint 2016 download, microsoft powerpoint 2016,office 2016,  powerpoint 2016 tutorial, microsoft powerpoint 2016, powerpoint tutorial, powerpoint tutorial 2016, powerpoint presentation, powerpoint 2016 ,download, powerpoint 2016 animation, powerpoint 2016 crack

congnghegi.com
tạo slide powerpoint 2016 tao powerpoint 2016