Bài 3 - Tìm các mẫu slide online trong powerpoint 2016

Thứ tư , 10/05/2017, 14:55 GMT+7
     

Các bài đã đi qua:

                                      + Bài 1: Khởi động Powerpoint 2016

                                      + Bài 2: Tạo slide mới trong Powerpoint 2016

   Tìm các mẫu slide online trong powerpoint 2016

Bạn có thể tìm kiếm các mẫu trực tuyến bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm trong PowerPoint, hoặc các công cụ tìm kiếm trên Internet.

1.   Click vào tab File

2.   Click vào New.

Các mẫu có sẵn sẽ xuất hiện.

A. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách click vào một trong các mục gợi ý.

3.   Nhập một từ khóa trong hộp văn bản tìm kiếm.

     Ví dụ này được nhập từ Sports.

4.   Click vào nút Start search

PowerPoint sẽ cho thấy các mẫu trực tuyến phù hợp với từ tìm kiếm

    B. Click vào nút Pin to list (-*) để gim một mẫu vào danh sách các mẫu (từ ■*thay đổi sang f).

5.  Click vào mẫu bạn chộn lựa

   Một hộp thoại sẽ xuất hiện, cho thấy một bản xem trước các mẫu

     C. Bạn có thể click vào nút Back (®) hoặc Forward (©) để xem các mẫu khác từ danh sách.

     D. Bạn có thể click vào nút Close (X) đế rời khỏi khung xem hậu trường.

6.   Click vào nút Create.

PowerPoint sẽ tạo một bản thuyết trình từ mẫu

Lưu ý

         Các mẫu thường có hai kích thước, tỉ lệ 16:9 cho màn ảnh rộng và tỷ lệ 4:3 cho màn hình thông thường

Keyword: powerpoint 2016 download, microsoft powerpoint 2016,office 2016,  powerpoint 2016 tutorial, microsoft powerpoint 2016, powerpoint tutorial, powerpoint tutorial 2016, powerpoint presentation, powerpoint 2016 ,download, powerpoint 2016 animation, powerpoint 2016 

congnghegi.com
slide online template powerpoint 2016 Tìm các mẫu slide online powerpoint 2016 huog dan power