Bài toán dân số - Giáo án ngữ văn 8

Thứ ba , 28/11/2017, 04:16 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn soạn văn - soan van lop 8- soan van 8- soan ngu van lop 8- nhung bai van hay lop 8- học tốt ngữ văn 8- tổng hợp những bài văn hay - giao an ngu van lop 8- giao an ngu van - giáo án tổng hợp - giáo án văn lớp 8- soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 8

Tiết 49

 

BÀI TOÁN DÂN SỐ

                                 

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức:

       - Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “Tồn tại hay không tồn tại” của loài người.

       - Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn.

2. Kĩ năng:

       - Tích hợp với phần tập làm văn, vận dụng kiến thức đã học ở bài Phương pháp thuyết minh.  Để đọc – hiểu, nắm bắt được vấn đề có ý nghĩa thời sự trong văn bản.

       - Vận dụng vào viết bài văn thuyết minh.     

3. Thái độ:

       - Liên hệ môi trường và sự gia tăng dân số.

B. Trọng tâm: Đọc+ Phân tích

C. Chuẩn bị:

+ GV: Soạn GA+ máy chiếu+ Tranh ảnh minh họa

+ HS: Đọc SGK+ Chuẩn bị bài.

D. Hoạt động lên lớp:

1. Kiểm tra(5’): +Nêu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người?

2. Giới thiệu bài(1’)

3. Bài mới(36’)

 

 

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

 

 

TG

 

 

Nội dung

 

Gv hướng dẫn hs đọc

GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi hs đọc tiếp, GV nhận xét

? Văn bản thuộc kiểu văn bản nào? Kể tên một vài văn bản đã học?

? Chủ đề mà văn bản đề cập đến là gì?

? Em hãy cho biết văn bản có thể chia ra làm mấy phần? Em hãy nêu nội dung từng phần?

 

 

 

? Nêu nhận xét của em về bố cục?

 

 

 

 

Gọi hs đọc phần mở bài.

? Vấn đề chính mà tác giả đặt ra trong văn bản này là gì?

? Tác giả “sáng mắt ra” về điều gì?

? Em hiểu thế nào về vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình?

  GV:  Cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn và phát biểu

Sau 5 phút gọi các nhóm trình bày bài.

Gọi nhóm khác nhận xét trình bày bài của nhóm mình. Sau đó giáo viên treo bảng phụ và khẳng định lại nội dung.

? Khi nói mình sáng mắt ra, tác giả muốn điều gì ở người đọc văn bản?

( Cũng sáng mắt ra về vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình)

? Đoạn văn mở đầu có cách đặt vấn đề như thế nào?  Tác dụng?

 

Gọi hs đọc phần thân bài.

? Để làm rõ vấn đề đặt ra ở phần đặt vấn đề, tác giả đã lập luận thuyết minh trên các ý chính nào, tương ứng với mỗi đoạn văn bản nào?

? Em có thể tóm tắt bài toán cổ như thế nào?

- Có một bàn cờ gồm 64 ô.

- Đặt 1 hạt thóc vào ô thứ nhất, ô thứ 2 đặt hai hạt thóc, các ô tiếp cứ thế nhân đôi.

- Tổng số thóc thu được có thể phủ khắp bề mặt trái đất.

? Tác giả đưa bài toán cổ vào để lập luận về bài toán dân số có tác dụng gì?

? Tác giả đưa câu chuyện trong kinh thánh vào để lập luận về bài toán dân số có tác dụng gì?

( Tác giả đưa câu chuyện trong kinh thánh vào để cho thấy nếu hiện nay mỗi gia đình chỉ có hai con thì năm 1995 sẽ là 5,63 tỷ người. So với bài toán cổ, con số này xấp xỉ ở thứ 30. Có tác dụng giúp người đọc lưu ý đến sự phát triển dân số hiện nay)

Gọi hs đọc phần 3 thân bài.

? Tác giả dùng thống kê để thuyết minh dân số tăng từ khả năng sinh sản của ngừơi phụ nữ đó đạt được mục đích gì?

 

 

? Theo thống kê của Hội nghị Cai- rô, các nước có tỷ lệ sinh con cao thuộc các châu lục nào?

? Em hiểu gì về thực trạng kinh tế của các nước đó? Từ đó rút ra kết luận quan hệ giữa sự phát triển dân số và sự phát triển kinh tế?

 

? Em học tập được gì từ cách lập luận của tác giả trong phần thân bài?

 

 

? Dân số tăng  nó có ảnh hưởng gì tới môi trường sống và sinh hoạt của chúng ta không?

- Dân số tăng, thu hẹp dần môi trường sống của con người, con người sẽ thiếu đất sống.

- Dân số tăng đi liền với các hiểm hoạ về đạo đức, kinh tế văn hoá, kìm hãm sự phát triển của cá nhân và cộng đồng...

 

Gọi hs đọc phần kết bài.

? Em hiểu thế nào về lời nói của tác giả “đừng để cho ... càng tốt”?

 

 

? Tại sao tác giả cho rằng: “Đó là con đường tồn tại hay không tồn tại của lòai người”?

? Qua những lời lẽ đó, tác giả đã bộc lộ quan điểm và thái độ của mình về vấn đề DS và KHHGĐ như thế nào ?

? Em hãy nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

 Hs trả lời, đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK.

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’

7’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

I/ Đọc- Tìm hiểu chung.

1/ Đọc- hiểu chú thích:

 

 

2/ Kiểu văn bản: Văn bản nhật dụng

 

3/ Chủ đề: Dân số và tương lai của loài người.

4/ Bố cục: 3 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến .... sáng mắt ra: Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến  ..bàn cờ: Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Đoạn 3: còn lại: Lời kêu gọi khẩn thiết

=> Bố cục mạch lạc, chặt chẽ theo vấn đề, luận điểm của văn bản nghị luận: bài toán dân số là gì và cách giải quyết.

II/ Đọc- Hiểu văn bản

1. Đặt vấn đề

- Vấn đề chính mà tác giả đặt ra trong VB là: vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình được đặt đặt ra từ thời cổ đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhẹ nhàng, giản dị, thân mật, tình cảm. Có sức thuyết phục

2/ Giải quyết vấn đề

- Tác giả lập luận qua 3 ý chính tương ứng với 3 đoạn văn.

1/ Vấn đề dân số được nhìn nhận từ bài toán cổ để thấy dân số phát triển theo cấp số nhân.

2/ Bài toán dân số được tính toán từ câu chuyện trong kinh thánh.

3/ Vấn đề dân số được nhìn nhận từ thực tế sinh sản của người phụ nữ theo Hội nghị tại Cai rô (Ai Cập)

=> Tổng số thóc thu được có thể phủ khắp bề mặt trái đất.

 

 

=> Nó tương ứng với sự phát triển dân số hiện nay=> Một con số khủng khiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cắt nghĩa được vấn đề gia tăng dân số từ khả năng sinh sản tự nhiên của  người phụ nữ => Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của sự tăng dân số và cái gốc của vấn đề hạn chế tăng dân số là vấn đề SĐCKH

- Các nước có tỉ lệ sinh cao thuộc Châu Phi, Châu Á. (trong đó VN)

 

- Rất nhiều các nước đó trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu

- Dân số tăng kìm hãm sự phát triển kinh tế, kìm hãm sự phát triển xã hội là nguyên nhân dẫn đến nghèo nàn lạc hậu

NT: Lý lẽ đơn giản,  chứng cứ đầy đủ. Vận dụng các phương pháp thuyết minh như: Thống kê, so sánh, phân tích  kết hợp các dấu câu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Kết bài

- Nếu số sinh theo cấp số nhân của bài toán cổ thì đến lúc nào đó con người sẽ không đất sống => phải SĐCKH để hạn chế sự gia tăng dân số trên toàn cầu.

- Muốn sống con người cần đất đai. Đất đai thì không sinh ra, con người ngày một nhiều. Do đó con người cần phải KHHGĐ

- Nhận thức rõ vấn đề gia tăng dân số là một hiểm họa.Có trách nhiệm với cộng đồng .Trân trọng cuộc sống tốt đẹp của con ngừời.

III/ Tổng kết: Ghi nhớ SGK

 


4. Củng cố- Luyện tập(2’): GV hệ thống bài giảng.

5. HDVN(1’): HS về nhà học bài+ Hoàn thiện bài tập+ Chuẩn bị bài mới.

E. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.

DOWNLOAD BÀI GIÁO ÁN: CLICK HERE

CÁC BẠN BẤM XEM VIDEO MÌNH VỚI NHÉ!!!

Cảm ơn các bạn đã xem nội dung bài giảng. Thấy hay thì bấm một cái vào quảng cáo để mình có doanh thu nhé...!!!

 

Giáo án ngữ văn lớp 6 - Giáo án ngữ văn lớp 7 - Giáo án ngữ văn lớp 8 - Giáo án ngữ văn lớp 9

Giáo án ngữ văn lớp 10 - Giáo án ngữ văn lớp 11 - Giáo án ngữ văn lớp 12

giao an ngu van 8
bài toán dân số bai toan dan so soạn văn soan van lop 8 soan van 8 soan ngu van lop 8 nhung