C# code trò chơi chiếc hộp may mắn

Thứ hai , 15/05/2017, 08:11 GMT+7
     

Các bài trước chúng ta đã đi qua một số hướng dẫn code các bài tập về môn cơ sở lập trình

         + Code chương trình vẽ đồ thị hàm số bằng C#

         + Check in hành khách ở sân bay

         + Code chương trình giải bài toán hình học

TRÒ CHOI CHIẾC HỘP MAY MẮN

1. Giới thiệu

        Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C# WPF. Người chơi sẽ dùng chuột đập vào các quả trứng để xem số tiền được giấu trong quả trứng đó. Khi đập hết thì số tiền trong quả trứng còn lại sẽ là phần thưởng. Trong quá trình chơi có gợi ý đổi tiền thưởng.

         Giao diễn chương trình như sau:

2.  Cấu trúc chương trình và thuật toán:

-     Sử dụng 1 class Box đại diện cho đối tượng “quả trứng”:

 publicclass Box

        {

            public string Value; // Giá trị số tiền trong trứng

            public BitmapImage img; // Hình ảnh quả trứg

            public int eggstatus = 0; // Thể hiện tình trạng của quá trứng (còn nguyên, nứt, bể)

            public bool Opened = false; // Đánh dấu quả trứng đã được đập

            public Box() {}

        }

-    Khởi tạo mảng Box[10] tương ứng với 10 quả trứng, và cho các giá trị mặc định (trứng còn nguyên, số tiền random trong các giá trị đặt sẵn).

-    Khi đập trứng (tức event Mouse_down) thì xử lí như sau:

           + Nếu trứng còn nguyên thì chuyển sang các trạng thái tiếp. Đến khi gần bể thì đánh dấu trứng đã bể, hiện số tiền cho ngừoi chơi.

           + Nếu trứng đã bể rồi thì không xử lí nữa.

-  Trong quá trình đập trứng, nếu còn 2 hoặc 3 trứng mà tổng số tiền > 1000 thì hỏi ngừoi chơi có muốn kết thúc và nhận 30% số tiền hay không. Nếu có thì kết thúc lượt chơi.

switch(CountNotOpened()) // Đếm tổng số trứng chưa đập

              {

                   case 3: // Nếu còn 3 quả chưa đập

                        if (getTotalPrize() > 1000)

                        {

                            BankSay.Text = "Will you sellnthose eggs forn" + moneyconvert(getTotalPrize() * 30 / 100) + "$?";

                            FinalPrize = moneyconvert(getTotalPrize() * 30 / 100);

                        }

                        break;

                   case 2: // Nếu còn 3 quả chưa đập                 

                        if (getTotalPrize() > 1000)

                        {

                            BankSay.Text = "Will you sellnthose eggs forn" + moneyconvert(getTotalPrize() * 50 / 100) + "$?" ;

                            FinalPrize = moneyconvert(getTotalPrize() * 50 / 100);

                        }

                        break;

                   case 1: // Nếu còn 3 quả chưa đập

                        int PrizeIndex = getPrizeIndex();

                        FinalPrize=LuckyBox[PrizeIndex].Value;

                        FinalAction();// Hiện phần thưởng cuối cùng cho ngừoi chơi

                        break;

                       

               }

Download source: C# - code chiếc hộp may mắn

code c# co so lap trinh tro choi chiec hop may man code tro choi do an C# congnghegi