Các nước châu phi và Mỹ la tinh - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 10/07/2018, 14:55 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12

CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

           Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh diễn ra sôi nổi, các nước lần lượt giành và bảo vệ được nền độc lập của mình. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước đạt nhiều thành tựu song cũng gặp phải nhiều khó khăn.

2. Tư tưởng

           Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết quốc tế, chia sẻ khó khăn mà nhân dân hai khu vực này phải đối mặt.

3. Kĩ năng

           Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích các sự kiện lịch sử tiêu biểu.

II. Thiết bị tài liệu

           Lược đồ châu Phi, Mĩ Latinh, tranh ảnh, tư liệu

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

          Câu 1. Trình bày nét chính về sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN ?

          Câu 2. Công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ ?

3. Giới thiệu bài mới 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

HĐ 1. Tìm hiểu về các nước châu Phi.

 

- Gọi HV đọc mục I ở SGK.

 

- GV hỏi: Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi đã diễn ra như thế nào sau chiến tranh thế giới II ?

- GV đặt nhiều câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HV trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

- GV chốt ý và chuyển ý

 

HĐ 2. Tìm hiểu các nước Mĩ Latinh

 

- GV chia lớp thành 2 nhóm:

 

*Nhóm 1. Những hiểu biết của em về Phiđen Cátxtơrô và Cách mạng Cuba ?

 

*Nhóm 2. Phong trào Cách mạng ở Mĩ Latinh đã diễn ra dưới những hình thức nào ?

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

 

- GV cho HV xem hình ảnh về cách mạng Cuba. Từ đó, GV liên hệ thực tế đến Việt Nam để giáo dục tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Cuba.

 

- GV kết bài

- HV đọc SGK.

 

- HV trả lời: Phong trào bùng nổ đầu tiên ở Bắc Phi, mở đầu là cuộc chính biến của binh lính Ai Cập (7/1952)  6/1953, CH Ai Cập ra đời.1960 được coi là “Năm châu Phi” với 17 nước được độc lập. 1975 với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla. Từ sau 1975, các nước còn lại hầu hết đã giành được độc lập.

 

 

 

 

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

- Các nhóm khác nhận xét

 

 

 

- Chú ý quan sát tranh ảnh và nghe GV giảng bài để ghi nhớ

I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI  

   1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

 

 

- Phong trào bùng nổ đầu tiên ở Bắc Phi, mở đầu là cuộc chính biến của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập (7/1952) lật đổ chế độ quân chủ  6/1953, nước Cộng hoà Ai Cập ra đời.

-1960 được coi là “Năm châu Phi” với 17 nước được độc lập.

-1975 với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla, hệ thống thuộc địa của CNTD cũ cơ bản bị tan rã.

- Từ sau 1975, các nước còn lại ở châu Phi hầu hết đã giành được độc lập.

 

 

 

 

 

II. CÁC NƯỚC MĨ LATINH     

  1. Quá trình giành - bảo vệ độc lập

 

- Sau CTTG II, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ  nhiều cuộc đấu tranh bùng nổ:

   + 1/1/1959, dưới sự lãnh đạo của Phiđen Catxtơrô, Cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài, nước Cộng hoà Cu Ba ra đời.

   + 1960-1970, phong trào chống Mĩ và chế độ độc tài phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu: 1964 ở Panama, 1983 ở vùng Caribê có 13 quốc gia độc lập.

- Với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, Mĩ Latinh trở thành “lục địa bùng cháy”, lần lượt lật đổ chính quyền độc tài phản động, giành lại chủ quyền: Chilê, Pêru, Côlômbia

4. Củng cố

           - Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi đã diễn ra như thế nào ?

           - Phong trào cách mạng ở Mĩ Latinh đã diễn ra dưới những hình thức nào ?

5. Dặn dò

           - Học viên về học bài và soạn trước

Bài 6. Nước Mĩ theo câu hỏi sau: Cho biết nguyên nhân phát triển của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

giao an lich su 12
các nước châu phi my la tinh giao an su 12 giáo án sử tiết giao an tiet lịch sử giá