Các nước đông bắc á - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 10/07/2018, 14:08 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12

CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

      Sau khi xong bài, HV nắm được:

        - Những thay đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

        - Nắm được các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung Quốc từ 1945 - 2000.

2. Tư tưởng

        - Nhận thức được ý nghĩa to lớn của thắng lợi của cách mạng Trung Quốc

        - Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không theo con đường bằng phẳng mà gập ghềnh, khó khăn.

3. Kĩ năng

       - Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử tiêu biểu.

II. Thiết bị tài liệu

      - Lược đồ, tranh ảnh có liên quan

      - Tư liệu về các nước Đông Bắc Á

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ 

      Câu 1. Cho biết đôi nét về Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ?

      Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến việc tan ra của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

HĐ 1. Tìm hiểu nét chung về khu vực Đông Bắc Á  

 

- GV gọi HV đọc phần I SGK

 

- GV hỏi: Trình bày những nét chung về khu vực Đông Bắc Á ?

 

- GV nhận xét

 

GV hỏi: Phong trào cách mạng ở khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ?

 

 

 

- GV nhận xét và kết luận

 

 

 

- GV chuyển ý

 

HĐ 2. Tìm hiểu về Trung Quốc

 

 

 

 

- GV gọi HV đọc mục 1 của phần II trong SGK để nắm vững những sự kiện nổi bật của Cách mạng Trung Quốc.

 

- GV hỏi: Cuộc nội chiến ở Trung Quốc sau kháng chiến chống Nhật kết thúc đã diễn ra như thế nào ?

 

- GV hỏi: Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào ?

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV chuyển ý

 

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm

 

- GV chuyển ý

 

HĐ 2. Tìm hiểu công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978)

 

- GV chia lớp thành 3 nhóm, thảo luận theo chủ đề:

 

*Nhóm 1. Những hiểu biết của em về đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc ?

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 2. Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc đạt được những thành tựu gì ?

 

 

 

*Nhóm 3. Ý nghĩa của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc ?

 

 

 

 

 

 

 

- GV sửa chữa, chốt ý

 

- Cho HV xem những hình ảnh về của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc.

 

- GV liên hệ đến công cuộc Đổi mới của Việt Nam 1986 để giáo dục HV ý thức học tập để xây dựng đất nước giàu mạnh.

 

- GV kết bài.

- HV đọc SGK.

 

- HV trả lời: Là vùng đất rộng lớn, đông dân, tài nguyên phong phú.

 

 

 

- HV trả lời: Sau CTTG II, hầu hết các nước (trừ Nhật) giành được độc lập:

   + Trung Quốc (10/1949)

   + Hàn Quốc (8/1948)

   + CHDCND Triều Tiên

(9/1948)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV đọc SGK, chú ý các sự kiện lớn, nổi bật của cách mạng Trung Quốc.

 

 

- HV trả lời: Từ năm 1946-1949 diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

 

- HV trả lời: 1/10/1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến, đưa Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

 

 

 

 

- Nghe GV hướng dẫn đê về nhà đọc thêm

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

 

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm khác chú ý  lắng nghe phần trình bày của nhóm bạn, đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.

 

 

 

- HV xem hình ảnh, lắng nghe, ghi nhớ.

 

 

- HV nghe GV giảng bài để liên hệ thực tế.

I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á 

 

 

 

 

- Là vùng đất rộng lớn, đông dân, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

 

 

 

 

- Sau CTTG II, hầu hết các nước được độc lập:

  

 

+ Trung Quốc (10/1949)

+ Hàn Quốc (8/1948)

+ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/1948)

- Sau khi giành được độc lập, Đông Bắc Á  bắt tay vào xây dựng - phát triển kinh tế đạt nhiều thành tựu, tiêu biểu: Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

 

 

II. Trung Quốc    

        

 1. Sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

  a. Sự thành lập

 

 

 

 

 

- Sau cuộc kháng chiến chống Nhật, từ 1946-1949 ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

- Cuối 1949, nội chiến kết thúc.

 

- 1/10/1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời.

  b. Ý nghĩa

- Chấm dứt ách thống trị của đế quốc.

- Xoá bỏ tàn dư phong kiến.

- Đưa Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

 

 

 

 

 

2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 - 1978)    (Đọc thêm)

 

 

 

 

3. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978)

 

 

 

 

 

  a. Đường lối cải cách - mở cửa

-12/1978 Đặng Tiểu Bình khởi xướng cải cách.

- Nội dung:

  + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

  + Tiến hành cải cách - mở cửa.

  + Chuyển từ nền kinh tế kế hoạc hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN

  + Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc.

  + Đưa Trung Quốc giàu mạnh, dân chủ, văn minh

   b. Thành tựu

- Kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đời sống cải thiện.

- Khoa học - kĩ thuật, văn hoá - giáo dục: đạt nhiều thành tựu

- Đối ngoại: Bình thường hoá quan hệ các nước.

   c. Ý nghĩa

- Tăng cường sức mạnh và vị thế quốc tế của Ttung Quốc

- Ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước đang tiến hành cải cách, trong đó có Việt Nam.

4. Củng cố 

      - Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào ?

      - Những hiểu biết của em về đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc ?

      - Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc đạt được những thành tựu gì ?

      - Ý nghĩa của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc ? Liên hệ với quá trình Đổi mới ở Việt Nam về đường lối và thành tựu ?

5. Dặn dò

      - HV về nhà học bài

      - Soạn trước Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Tiết 1) theo các câu hỏi sau:

  Câu 1. Sự thành lập các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

  Câu 2. Tình hình Lào (1945 - 1975) và Campuchia (1945 - 1993) có những điểm gì đáng lưu ý ?

giao an lich su 12
cac nuoc dang bac a giáo án sử tiết giao an tiet lịch sử giáo án lịch sử giao an li