Các nước đông nam á và Ấn Độ - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 10/07/2018, 14:28 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

         Sau khi học xong bài, HV nắm: Những thay đổi lớn lao của khu vực sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nắm được các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước và sự liên kết khu vực Đông Nam Á. Những nét lớn về cuộc đấu tranh giành độc lập và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ.

2. Tư tưởng

         Nhận thức được tính tất yếu của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, sự xuất hiện của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á, nét tương đồng và đa dạng trong sự phát triển, hợp tác của các nước ASEAN, đánh giá cao những thành tựu xây dựng đất nước của các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.

3. Kĩ năng

         Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu

         Lược đồ, tranh ảnh, tư liệu về Đông Nam Á, tổ chức ASEAN và Ấn Độ

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp               

2. Kiểm tra bài cũ

   Câu 1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ? Ý nghĩa của sự kiện này ?

   Câu 2. Quá trình cải cách - mở cửa của Trung Quốc ?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

TIẾT 1

 

 

- GV hỏi: Cho biết vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á ?

 

 

- GV gọi lần lượt nhiều HV trả lời.

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV chuyển ý

 

- GV hỏi: Trình bày những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở Lào ?

 

 

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

 

 

 

 

 

- GV chú ý sửa chữa, tóm ý.

 

- GV chuyển ý

 

- GV hỏi: Trình bày những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở Campuchia?

 

 

 

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chú ý sửa chữa, tóm ý.

 

- GV minh hoạ các tư liệu, hình ảnh về phong trào giải phóng dân tộc của Campuchia.

 

- GV chuyển ý

 

 

 

- GV hỏi: Trình bày những nét chính về quá trình xây dựng và phát triển của nhóm năm nước sáng lập ASEAN ?

 

 

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

 

 

- GV đặt nhiều câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HV trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV hướng dẫn HV về nhà đọc thêm hai nội dung này.

 

- GV kết bài của tiết 1

TIẾT 2

 

- GV chia lớp thành 3 nhóm, thảo luận theo chủ đề:

 

*Nhóm 1. Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN ?

 

*Nhóm 2. Tìm hiểu quá trình phát triển của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ?

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 3. Tìm hiểu vai trò của tổ chức ASEAN ?

 

 

 

 

- GV tổng kết, nhận xét phần thảo luận nhóm.

 

- GV chuyển ý

 

 

- GV hỏi: Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ ?

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

- GV đặt nhiều câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HV trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV hỏi: Ý nghĩa của sự kiện Ấn Độ tuyên bố độc lập ?

 

 

- GV chuyển ý

 

- GV giảng về công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ sau khi giành được độc lập.

 

 

 

 

- GV liên hệ thực tế đến tình hình Việt Nam để giáo dục HV.

 

- GV kết bài.

- HV trả lời: Sau CTTG II, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập:

+ 17/8/1948 Inđônêxia

+ Việt Nam (2/9/1945)

+ Lào (12/10/1945)

+ Miến Điện 1945

+ Mã Lai 1957

+ Xingapo (1959)

 

- HV lắng nghe, ghi nhận

 

 

 

- HV trả lời: 23/8/1945, Lào nổi dậy. 12/10/1945, Lào tuyên bố độc lập. 13/8/1950, Mặt trận Lào tự do và Chính phủ kháng chiến Lào ra đời. 7/1954, Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập. Mĩ tìm cách thay chân Pháp nắm quyền ở Lào về mọi mặt. 21/2/1973, Mĩ kí Hiệp định Viêng Chăn lập lại hoà bình ở Lào. 2/12/1975, Cộng hoà DCND Lào ra đời

 

 

 

 

- HV trả lời: 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. 7/1954, Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập của Campuchia. 18/3/1970, Mĩ cho tay sai lật đổ Xihanúc, chấm dứt thời kì hoà bình, trung lập.  17/4/1975, kháng chiến chống Mĩ thắng lợi. Sau đó, tập đoàn Pôn Pốt phản bội cách mạng, tiến hành chính sách diệt chủng, tàn sát nhân dân vô tội. Được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, 7/1/1979, chế độ Pônpốt bị sụp đổ. 23/10/1991, Hiệp định hoà bình được kí kết ở Pari, tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia khôi phục và phát triển đất nước.

 

 

- HV chú ý quan sát và nghe GV giảng bài

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời: Sau khi giành độc lập, các nước tiến hành công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu:   Thành tựu: đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.

+ 1960-1970: chuyển sang công nghiệp hoá, lấy xuất khẩu làm chủ đạo:

 + Tiến hành “mở cửa”, thu hút vốn, kĩ thuật nước ngoài, phát triển ngoại thương.

 + Thành tựu: Bộ mặt kinh tế, chính trị-xã hội biến đổi to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (Xingapo).

+ Hạn chế: xảy ra khủng hoảng tài chính 1997-1998

 

- HV lắng nghe, ghi nhận

 

- HV nghe GV hướng dẫn để về nhà đọc thêm.

 

 

 

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

 

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm khác chú ý  lắng nghe đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh diến ra mạnh mẽ. Trước sức ép của nhân dân, ngày 15/5/1947, Ấn Độ chia làm 2 quốc gia tự trị:

   + Ấn Độ của người Ấn Độ giáo

   + Pakixtan (Hồi giáo).

   + Không thoả mãn, từ 1948-1950, Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập.

 

 

- HV trả lời: Đánh dấu bước thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ, ảnh hưởng mạnh đến thế giới.

 

 

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài và tự ghi nhận nội dung cần nhớ.

 

 

 

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài để liên hệ thực tế đến tình hình Việt Nam.

I. Các nước Đông Nam Á

  1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai

     a. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập

       Sau CTTG II, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập:

- 17/8/1948 Inđônêxia tuyên bố độc lập

- Việt Nam 2/9/1945

- Lào 12/10/1945

- Miến Điện 1945

- Mã Lai 1957

- Xingapo 1959

- Brunây 1984 và Đông Timo 2002

 

 

   b. Lào (1945 - 1975 )

 

- 23/8/1945, Lào nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi

- 12/10/1945, Lào tuyên bố độc lập

- 3/1946, Pháp trở lại xâm lược Lào

- 13/8/1950, Mặt trận Lào tự do và Chính phủ kháng chiến Lào ra đời

- 7/1954, Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập của Lào

- Mĩ tìm cách thay chân Pháp nắm quyền chi phối Lào về mọi mặt

- 21/2/1973, Mĩ kí Hiệp định Viêng Chăn lập lại hoà bình ở Lào

- 2/12/1975, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào ra đời, bước sang thời kì mới: xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

  c. Campuchia

- 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia.

- 9/11/1953, do hoạt động ngoại giao của Xihanúc, Pháp kí hiệp ước “Trao trả độc lập”

- 7/1954, Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập của Campuchia.

- 18/3/1970, Mĩ cho tay sai lật đổ Xihanúc, chấm dứt thời kì hoà bình, trung lập. Nhân dân Campuchiakiên trì chống Mĩ và tay sai.

- 17/4/1975, kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

- Sau đó, tập đoàn Pôn Pốt phản bội cách mạng, tiến hành chính sách diệt chủng, tàn sát nhân dân vô tội.

- Được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, 7/1/1979, chế độ Pôn Pốt bị sụp đổ.

- 23/10/1991, hiệp định hoà bình được kí kết ở Pari, tạo điều kiện cho nhân dân campuchia khôi phục và phát triển đất nước.

- 9/1993, Vương quốc Campuchia thành lập, đời sống chính trị - kinh tế bước sang thời kì mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á

 

  a. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN

- Sau khi giành độc lập, các nước tiến hành công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu:

  + Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, chú trọng thị trường trong nước.

  + Thành tựu: đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.

  + Hạn chế: thiếu vốn, tham nhũng

- 1960-1970: chuyển sang công nghiệp hoá, lấy xuất khẩu làm chủ đạo:

  + Tiến hành “mở cửa”, thu hút vốn, kĩ thuật nước ngoài, phát triển ngoại thương.

  + Thành tựu: Bộ mặt kinh tế, chính trị-xã hội biến đổi to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (Xingapo).

  + Hạn chế: xảy ra khủng hoảng tài chính 1997-1998

 

 

 

 

 

b. Nhóm các nước Đông Dương   (Đọc thêm)

c. Các nước khác ở Đông Nam Á  (Đọc thêm)

 

 

3. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN

   a. Hoàn cảnh ra đời: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc với 5 nước: Inđônêxia, Mã Lai, Xingapo, Thái Lan và Philippin nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, duy trì hoà bình an ninh.

 

 b. Quá trình phát triển

- 1967-1975: Sự hợp tác còn lỏng lẻo , chưa có vị trí trên trường quốc tế.

- 2/1976: Hiệp ước Bali được kí kết tăng cường hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Lúc đầu, quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN là đối đầu. Song từ cuối thập niên 1980 trở lại đối thoại, hoà dịu.

- 1984: Brunây gia nhập ASEAN, tiếp theo là Việt Nam (1995), Lào, Myanma (1997) và Campuchia (1999).

   c. Vai trò: Đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định cùng phát triển.

 

 

 

 

 

 

II. ẤN ĐỘ

 

  1. Cuộc đấu tranh giành độc lập

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh diến ra mạnh mẽ.

 

 

- Trước sức ép của nhân dân, ngày 15/5/1947, Ấn Độ chia làm 2 quốc gia tự trị:

 

 

   + Ấn Độ của người Ấn Độ giáo

 

   + Pakixtan (Hồi giáo).

- Không thoả mãn, từ 1948 - 1950, Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập.

 

 

 

 

 Ý nghĩa: Đánh dấu bước thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ, ảnh hưởng mạnh đến phong trào cách mạng thế giới

 

  2. Công cuộc xây dựng đất nước

- Nông nghiệp: Từ 1970, thực hiện “Cách mạng xanh”, tự túc được lương thực, xuất khẩu gạo (1995) đứng hàng thứ 3 thế giới.

- Công nghiệp: từ thập niên 1980, đứng hàng thứ 10, chế tạo nhiều máy móc hiện đại.

- Khoa học-kĩ thuật, văn hoá-giáo dục: tiến bộ.

- Đối ngoại: Hoà bình, trung lập, ủng hộ cách mạng thế giới.

4. Củng cố

         - Trình bày những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở Lào và Campuchia ?

         - Quá trình ra đời, hoạt động và vai trò của ASEAN ?

         - Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ ?

 5. Dặn dò

         - HV về học bài

         - Soạn trước Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh theo các câu hỏi sau:

   Câu 1. Diễn biến chính của quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Phi ?

   Câu 2. Diễn biến của quá trình giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh ?

giao an lich su 12
các nước đông nam á ấn độ giáo án lịch sử 12 giao an sua 12 soan giao an su 12 lic