Cấu hình email gửi - nhận qua giao thức SMTP trong joomla

Thứ sáu , 24/02/2017, 04:24 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua các vấn đề sau:

                                                Bài 8: Tạo menu random image trong joomla

                                                Bài 7: Tạo menu header cho home page

                                                Bài 6: Sự dụng Newsfeed trong joomla

           Bài 9: CONGNGHEGI.COM sẽ đi về vấn đề cấu hình gửi nhận email qua giao thức smtp khi người dùng đăng ký user, reset password

1. Khái niệm SMTP

            SMTP là từ viết tắt của Simple Mail Transter Protocol (giao thức truyền thư tín đơn giản), đây là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng ernet. SMTP được bắt đầu sử dụng rộng rãi vào những năm đầu 1980.

            SMTP là một giao thức dùng nền văn bản tương đối đơn giản. Trước khi ột thông điệp được gửi, người ta có thể định vị một hoặc nhiều địa chỉ nhận ông điệp (những địa chỉ này thuờng được kiểm tra về sự tồn tại trung thực ia chúng).

            SMTP dùng cổng 25 của giao thức TCP. Để xác định trình chủ SMTP ja một tên miền nào đấy (domain name), người ta dùng một mẫu tin ME Aail Exchange - Trao đổi thư) của DNS (Domain Name System - Hệ thống n miền). SMTP cũng xác định các yêu cầu cho Post ottice Protocol (POP) p Internet Message Access Protocol (IMAP) để các máy chủ email được gửi úng cách

Bài tập 9 hướng dẫn bạn cấu hình lại trong Joomla 1.6.3 để có thể gửi ihận thư điện tử thông qua tài khoản Smail. Với chức năng này bạn có thể sử lụng host free hay những host không hỗ trợ gửi/nhận mail như “localhost” bằng Ịiao thức SMTP.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: chọn menu Sỉte > Global Configuration từ giao diện của Administrator hoặc nhấp vào biểu tượng trên Control Panel để cấu hình cho hệ thống

Bước 2: giao diện Global Configuration xuất hiện, nhấp chọn tab Server như hình bên.

Bước 3: trong phần cấu hình mail, bạn thực hiện các bước theo thứ tự được đánh số như trong hình

            1.      Trong Mailer nhấn chọn vào Combobox > chọn giao thức là SMTP.

            2.       Điền địa chỉ thư của bạn vào mục From Email, ví dụ sử dụng tài khoải email của trang chủ stepjoomla.vn là “ stepjoomla@gmail.com”. Đặt tiêu đề thư cho mục From Name, ví dụ ‘'stepjoomla”.

           3.       Đánh dấu check vào “Yes” trong mục SMTP Authentication để cho phép xác thực tài khoản qua giao thức SMTP.

           4.       Nhấn chọn kiểu bảo mật là SSL trong combobox của SMTP Security. Sử dụng cổng 465 (Joomla mặc định cổng này là 25).

           5.       Điền tài khoản và mật khẩu của Gmail dùng để xác thực các tài khoản thông qua giao thức SMTP do User tự đăng ký tại ô “SMTP Username và SMTP Passvvord”.

           6.       Điền thông tin cho SMTP host là “smtp.gmail.com”.

Bước 4: nhấn chọn biểu tượng Sa ve & Close để lưu và đóng cấu hình cài đặt.

Bước 5: chọn Home page của “stepjoomla.vn”, trong module Login nhấn chọn link “Tạo tài khoản” để đăng ký .

Bước 6: giao diện cho phép đăng ký người dùng xuất hiện, bạn điền đầy đủ thông tin vào các phần bắt buộc và nhấn nút “Đăng ký” như hlnh bên

Sau khi đăng ký thành công, bạn nhận được một thông báo yêu cầu xác nhận tài khoản qua email như sau:

"Tài khoản của bạn đã đipợc tạo và một liên kết xác minh đã đipợc gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập. Lưu ý rằng bạn phải xác minh tèi khoăn bằng cách nhấn vào liên kết xác minh khi bạn nhận được email và sau đò lè Ban quàn trị sê kích hoạt tàl khoản của bạn trước khi bạn có thể đâng nhập"

Bước 7: đăng nhập vào tài khoản email bằng Gmail. Nhấn chọn hộp thư, khi đó bạn sẽ thấy một thông báo được gửi đến từ site “stepịoomla.vn” như hình dưới

Nhấn chọn vào đường link màu xanh để kích hoạt tài khoản trên “stepịoomla.vn”.

Sau khi xác thực thành công, bạn nhận được thông báo sau

"Email của bạn đà được xác minh. Sau khi Ban quàn trị chấp thuận tài khoản của bạn, bạn sẻ được thông háo bằng email và bạn có thể đăng nhập vào trang web."

Bước 8: Đăng nhập vào tài khoản email của Admin trên Gmail. Trong hộp thư của admin sẽ có một thư yêu cầu duyệt tài khoản của user vừa mới đăng ký. Mở thư và nhấp chọn vào đường link màu xanh để chấp nhận yêu cầu kích hoạt tài khoản của User trên “joomla.vn” như hình dưới

Sau khi chấp nhận yêu cầu, Admin sẽ nhận được thông báo sau

"tài khoản của người dùng đã được kích hoạt và người dùng được biết thông báo về điều này"

Bước 9: đăng nhập vào tài khoản của User, trong hộp thư lúc này sẽ nhận được một thông báo cho biết tài khoản đã được kích hoạt

            Nhấn chọn đường link http://localhost:8080/joomlađể đăng nhập vào site “stepjoomla.vn”.

Bước 10: nhấn chọn menu Users > User Manager để xem danh sách User vừa chấp nhận kích hoạt .

                                                  Chúc các bạn thành công

Một số tài liệu về Photoshop CS5: http://congnghegi.com/photoshop/

Keyword: học lập trình joomla , học joomla online ,học thiết kế website online ,cms là gì ,module là gì ,

joomla,cm, wordpress, drupal, template, joomla download, free joomla, templates, cms website, virtuemart, joomla extensions, template joomla, joomla templates, tutorial joomla, joomla plugins, joomla free, drupal vs joomla, joomlaxtc, joomla blog, what is joomla, plantillas joomla, download joomla, joomla website

sen email revice email joomla học lập trình joomla cm