Chèn các phần một cách nhanh chóng Quick Parts in Microsoft

Thứ tư , 10/05/2017, 15:19 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       + Định dạng văn bản

                       + Chèn biểu tượng symbols vào văn bản

                       Hướng dẫn đặt password cho file

Chèn các phần một cách nhanh chóng Quick Parts in Microsoft

Quick Parts trong Microsoít Word cung cấp cho bạn hàng chục các thành phần nội dung khác nhau, được gọi là các khối tạo dựng mà bạn có thể chèn vào tài liệu. Khối tạo dựng bao gồm tiêu đề xuất hiện ỏ' phía trên cùng của mỗi trang, lời chào để kết thúc bức thư và sô" trang. Build- ing Blocks Organizer trong Microsoít Word giữ một mảng rộng lớn có thể tái sử dụng Quick Parts các thành phần bạn có thể chọn, và có thể thêm vào để hòa trộn. Bạn có thể biến bất kỳ văn bản nào thành một khối tạo dựng xuất hiện trong thư viện Quick Part để tái sử dụng lần này đến lần khác.

1.    Click vào tab Insert trên thanh Ribbon.

2.    Click vào Quick Parts.

3.    Để xem tất cả các khối được tạo sẵn, click Building Blocks Organizer để mở danh sách các thành phần có thể tái sử dụng

4.    Click vào một thành phần khối được tạo đế xem trước.

5.    Click vào Insert để thêm khối vào tài liệu của bạn

6.    Để chuyển một khối văn bản, đầu tiên chọn văn bản trong tài liệu

7.    Click vào Quick Parts.

8.    Click vào Save Selection to Quick Part Gallery

9.  Điền vào bất kỳ chi tiết mà bạn muốn lưu cùng với các phần tử văn bản và click OK

10.  Word sẽ hiển thị văn bản trong bộ SƯU tập lần sau khi bạn click vào Quick Parts.

Thủ thuật

         Để loại bỏ một mục từ Quick Part Gallery, mở cửa sổ Building Blocks Organizer, chọn các phần tủ bạn muốn loại bỏ, và click vào nút Delete. Word sẽ xóa nó ra khỏi danh

sách Building Blocks Organizer và ra khỏi Gallery xuất hiện khi bạn click vào menu Quick Parts.

Keyword: hoc excel,học excel cơ bản, học excel 2010, tu hoc excel, tự học excel, các hàm trong excel, học excel online, cách học excel, tự học excel 2010,microsoft office 2016

microsoft office 2016 ,microsoft office for mac ,office for mac ,office mac ,microsoft office ,word 2010 ,office 2016 ,office 2010 ,microsoft office 2010 ,word online ,word ,office 2013 

 

powerpoint 2016 ,microsoft word ,calendar 2016 ,word excel ,word 2003 ,miss world 2016 ,word 2007 ,microsoft word 2007 ,download microsoft word ,microsoft word 2010 ,microsoft office 2007, congnghegi
microsoft office 2016 microsoft office for mac office for mac office mac Quick Parts