Chia sẽ Code rend video trực tiếp từ youtube

Thứ sáu , 27/10/2017, 02:57 GMT+7
     

Code rend video trực tiếp

Xin chào tất cả các bạn!
Hôm này mình xin chia sẽ code rend video trực tiếp từ youtube (thực chất là mình chia sẽ lại thôi) mình đã áp dụng và chạy

Bắt đầu vào bài viết:

Tất cả gồm 4 bước

Bước 1:

     - Bạn lên google download tool FFMPEG về nhé, chú ý down bản 32 or 64 bit tùy vào máy tính bạn đang sử dụng nhé

Bước 2:

     - Bạn tìm video cần rend theo một chủ đề nào đó mà bạn chọn

     - Đầu tiên bạn cần xác định link download trực tiếp từ YTB. Các bạn vào trang PAGE or http://youtubemultidownloader.com để link nhé.

     - Link có dạng: https://r6---sn-i3beln7k.googlevideo.com/..........................

     - Nếu bạn thấy rối thì rút gọn link cũng được

Bước 3:

     - Sau đó bạn vào thưmục ffmpeg -> bin tạo một file filelist.txt sau đó dán đường link lấy được bên trên vào. Cứ 1 link là một dòng rồi lưu lại.

     - Tiếp theo bạn tạo tiếp 1 file .bat đặt tên gì cũng được. VD: congnghegi.bat rồi dán code bên dưới vào:

--------------------------CODE-----------------------------
@echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set /a count=0
for /F "delims=;" %%F in (filelist.txt) do (
set /a count=!count!+1
ffmpeg -y -i "%%F" -filter_complex "[0:a]atempo=1;[0:v]scale=1280:720,setdar=16/9" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset superfast "C:UsersAdministratorDesktopffmpegbinoutput!count!.mp4"
)
endlocal
pause

----------------------------END CODE------------------------

Trong đó bạn chỉ cần quan tâm đoạn:
ffmpeg -y -i "%%F" -filter_complex "[0:a]atempo=1;[0:v]scale=1280:720,setdar=16/9" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset superfast "C:UsersAdministratorDesktopffmpegbinoutput!count!.mp4"

Chú ý:
  Đầu vào -i là file đầu vào và cái này sẽ lấy link từ filelist.txt.
  Đầu ra thì tùy bạn muốn lưu vào ổ địa nào cũng được, VD C:UsersAdministratorDesktopffmpegbinoutput!count!.mp4 tức là sau khi render thìcác tập tin 1.mp4  2.mp4 sẽđược lưu trong C:UsersAdministratorDesktopffmpegbinoutput

Nếu bạn có thưmục D:Video thì sửa thành "D:Video!count!.mp4"

Bước 4:

    Vào thư FFMPEG và chạy ( nhớ chạy bằng quyền Administrator nhé)

Chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền từ Youtube nhé!

Nhớ theo dõi website mình nhé, sẽ có nhiều bài viết hay giúp ích cho các bạn. Mõi vấn đề thắc mắc các bạn cứ comment vào dưới nhé, mình sẽ trả lời

code rend video
lach bàn quyền code ffmpeg code rend video kiem tien youtube lach am thanh