Code chương trình giải toán hình học biễu diện tri thức và ứng dụng

Thứ hai , 15/05/2017, 07:57 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Phương pháp xây dựng Ontology

                                                               Bài 2: Code bài toán giải pháp xe qua cầu hẹp

                                                               Bài 3: Code trò chơi cầu trượt

Hôm nay trang congnghegi.com se hướng dẫn các bạn code chương trinh giải toán hình học trong đồ án môn học Biễu diện tri thức và ứng dụng

-         Giao diện màn hình khởi động ban đầu

o   Chọn       để từ giao diện chính vào giao diện tính toán của chương trình

                                 Chọn  để thoát khỏi chương trình

-         Giao diện tính toán chính của chương trình

o   Khi nhấp chuột vào biểu tượng sẽ chuyển sang giao diện sau

o   Có thể nhập bài toán trực tiếp vào các textbox trên màn hình hoặc chọn các bài toán mẫu lưu trong các file text. Các bài toán mẫu được lưu trong thư mục Debai của mỗi dạng toán

§  HHGT2dHHGT2dPackageAnalyticGeometryDebai : lưu các bài tập mẫu dạng hình học giải tích 2 chiều

§  HHGT2dHHGT2dPackageVectorAlgebraDebai : lưu các bài tập mẫu dạng hình học giải tích 2 chiều

o   Chọn  để từ giao diện tính toán về giao diện chính

o   Chọn  để mở hộp thoại để chọn tập tin chứa đề bài tập

o   Chọn  để hiển thị lời giải cho bài tập

-         Lưu ý:khi nơi hiển thị lời giải hoặc hiển thị đề bài không hiển thị các hình ảnh trực quan về các ký hiệu toán học mà chỉ hiện chữ thì tắt và khởi động lại chương trình

Code một số hàm chính

Bitmap picOpen, picOpen1, picSolve, picSolve1;
        Form1 form1;
 
        MapleEngine.MapleCallbacks cb;
        byte[] err = new byte[2048];
        String[] argv;
        IntPtr kv;
        string kq, URL;
        string kindExer, exerVectorAlgebra;
        List words1, words2;
        List attSymbols, attNames;
        List relaTerms1, relaTerms2, funsFormula1, funsFormula2;
 
        Image img;
string temp;
            temp = Application.StartupPath;
            temp = temp.Substring(0, temp.LastIndexOf(''));
            temp = temp.Substring(0, temp.LastIndexOf(''));
            temp += @"PackageVNterms.txt";
 
            StreamReader f = File.OpenText(temp);
            string line;
            words1 = new List();
            words2 = new List();
 
            while (f.EndOfStream == false)
            {
                line = f.ReadLine();
                if (line == "") continue;
 
                temp = line.Substring(0, line.IndexOf('=')).Trim();
                words1.Add(temp);
 
                temp = line.Substring(line.IndexOf('=') + 1, line.Length - line.IndexOf('=') - 1).Trim();
                words2.Add(temp);
            }
            f.Close();
 
            replaceVietnamese("a : DuongThang");

Keyword: biễu diễn tri thức và ứng dụng, bieu diwn tri thúc va ung dung, congnghegi, code bai tap, code do an môn học, hướng dẫn code, uit

Hướng dẫn các môn học của trường UIT: http://congnghegi.com/source-code/

Liên hệ download source: namnv.qbh@vnpt.vn or 091.115.1368

biễu diễn tri thức và ứng dụng bieu diwn tri thúc va ung dung congnghegi