Code giải bài toán tam giác vuông trong môn biễu diện tri thức và ứng dụng

Thứ hai , 15/05/2017, 07:58 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Code chương trình giải toán hình học biễu diễn tri thức và ứng dụng

                                                               Bài 2: Code bài toán giải pháp xe qua cầu hẹp

                                                               Bài 3: Code trò chơi cầu trượt

Hôm nay trang congnghegi.com se hướng dẫn các bạn code chương trinh giải bài toán tam giác vuông trong đồ án môn học Biễu diện tri thức và ứng dụng

Giao diễn chương trình như sau:

Hướng dẫn code:

 private List locgiatriFacts()
        {
            List DSkhoa = new List();
            string key;
            for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
            {
              
                string chuoitam = listBox1.Items[i].ToString();
                int end = chuoitam.IndexOf(':');
                key = chuoitam.Substring(0, end );
                if(end>0)
                    DSkhoa.Add(key);
            }
            return DSkhoa;
        }
private List HamLayRules(int dong)
        {
            List ListRules = new List();
            string chuoii = DSRules.Items[dong].ToString();
            int end = chuoii.IndexOf('-');
            for (int i = 0; i < end; i++)
            {
                if (chuoii[i].ToString() != " ")
                    ListRules.Add(chuoii[i].ToString());
            }
            return ListRules;
        }
        private string HamLayKL(int dong)
        {
            List ListRules = new List();
            string chuoii = DSRules.Items[dong].ToString();
            int end = chuoii.IndexOf('>');
            int limitString = chuoii.Length;
            string LayKL=chuoii.Substring(end+2,limitString-end-2);  
 
            return LayKL;
        } 

Hướng dẫn các môn học của trường UIT: http://congnghegi.com/source-code/

 

Liên hệ download source: namnv.qbh@vnpt.vn or 091.115.1368

Keyword: biễu diễn tri thức và ứng dụng, bieu dien tri thúc va ung dung, congnghegi, code bai tap, code do an môn học, hướng dẫn code, uit

biễu diễn tri thức và ứng dụng bieu dien tri thúc va ung dung congnghegi tam giac vuon