Tìm Hiểu Về Ontology P1

Tìm Hiểu Về Ontology Và Xây Dựng Một Ontology Để Biểu Diễn Tri Thức Trong Không Gian Ba Chiều