Công thức Tán sắc ánh sáng của vật lý 12

Thứ năm , 22/06/2017, 03:47 GMT+7
     

  Hôm nay trang congnghegi.com sẽ tóm tắt, hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12 cho các bạn

Các bài đã đi qua:

                                Chương I: Giao động cơ

                                + Chương 2: Sóng cơ

                                + Chương 3: Dòng điện xay chiều

                                + Chương 4: Dao động và sóng điện từ

                                + Chương 5: Sóng ánh sáng

                                           - Lý thuyết - Công thức tán ánh sáng

 

TÁN SẮC ÁNH SÁNG

 

Lý thuyết ---->

II. CÔNG THỨC GIẢI NHANH

1. Các định luật và kiến thức cơ bản về khúc xạ và phản xạ toàn phần

            ▪ Định luật khúc xạ

▪ Điều kiện có phản xạ toàn phần:

          + ĐK 1: Ánh sáng đi từ môi trương chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

                        + ĐK 2: Góc tới phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: i ≥igh, trong đó:

2. Tán sắc quang lăng kính

     ▪ Công thức tổng quát: Gọi A là góc chiết quang của lăng kính, i1 là góc tới, i2 là góc ló, D là góc lệch giữa tia tới và tia ló

sini1 =n.sinr1;A=r1+ r2;sini2=n.sinr2;D=i1 +i2-A

 

     ▪ Nếu các góc nhỏ (A, i ≤ 100): i1 = nr1; i2 = nr2; ÞD = (n - 1)A

            ▪ Góc lệch cực tiểu Dmin: Khi có góc lệch cực tiểu D = Dmin thì tia ló và tia tới nằm đối xứng với nhau qua mặt       phẳng phân giác của góc chiết quang A, tức là i1 = i2 và r1 = r2 = A /2

▪ Bài toán: Chiếu một chùm sáng trắng, hẹp, song song tới đỉnh A của một lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A. Đặt một màn (E) ở phía sau lăng kính và song song với mặt phẳng phân giác của góc A, cách mặt phẳng này một đoạn L.

          - Tính góc hợp bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím: ΔD =  (nt -nđ).A

          - Tính bề rộng quang phổ trên màn (E): ĐT = L.ΔD = (nt - nđ)LA

3. Tán sắc qua thấu kính

            ▪ Công thức thấu kính mỏng:

R1, R2 là bán kính của các mặt cong của thấu kính (R > 0: mặt lồi, R < 0: mặt lõm, : mặt phẳng)

     ntk, nmt lần lượt là chiết của của thấu kính và môi trường đặt thấu kính.

            ▪ Thấu kính đặt trong không khí (nmt = 1): 

▪ Nếu thấu kính có hai mặt cong bán kính bằng nhau là R, đặt trong không khí:

▪ Nếu thấu kính có một mặt phẳng, đặt trong không khí

▪ Bài toán: Chiếu chùm sáng trắng, hẹp song song với với trục chính tới thấu kính hội tụ.

     Vì nđ ≤ n ≤ nt ÞDđ ≤ D ≤ Dt Þfđ ≥f ≥ ft

     Tính khoảng cách giữa tiêu điểm chính đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ:

4. Tán sắc quan lưỡng chất phẳng

     ▪ Bài toán: Chiếu một tia sáng đơn sắc SI từ không khí tới mặt phân cách với môi trường nước, góc tới là i. Biết nước trong bể có độ sâu là h.

     - Tính góc hợp bởi tia khúc xạ màu đỏ và màu tím: sini = nđ.sinrđ = nt.sinrt

          Þrđ và rt ÞΔr = rđ - rt

     - Tính về rộng quang phổ dưới đáy bể: ĐT = h.(tanrđ - tanrt)

5. Tán sắc qua bản mặt song song

     ▪ Bài toán: Cho một bản mặt song song có bề dày e, đặt trong không khí. Chiếu một chùm sáng song song, hẹp tới bản mặt với góc tới là i. Tính độ rộng d của chùm tia ló khỏi bản mỏng.

Giải:

     Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: sini = nđ.sinrđ = nt.sinrt Þrđ và rt.

     Tính độ rộng quang phổ ở mặt sau của bản: ĐT = e.(tanrđ - tanrt)

     Độ rộng của chùm ló khỏi bản mặt: d = ĐT.cosi

6. Công thức cô-si:

 

A, B là hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường trong suốt

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

vat ly 12
tan sac anh sang tán sắc ánh sáng giải bài tập lý 12 hoc tot vat ly olympic ly