Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2018

Thứ hai , 25/06/2018, 07:39 GMT+7
     

ĐỀ THI VĂN THPT NĂM 2018

 

I. ĐỌC HIẾU (3.0 điềm)

Đọc đoạn trích:

Hãy thức dậy, đất dai!

cho áo em tôi không còn vá vai

cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô. khoai, sắn...

xin bát đầu từ cơm no. áo ấm

rồi thì đi xa hơn - đẹp, và giàu, và sung sướng hơn

Khoáng sàn tiềm tàng trong ruột núi non

châu báu vô biẻn dưới thềm lục địa

rừng đại ngàn bạc vàng là thế

phù sa muôn đời như sữa mẹ

sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể

còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào ?

long đất rá giàu, mặt đất cứ nghèo sao?

Lúc nàỵ ta tàm tha cho nhau

đưa đẩy làm chi mấy ngời ngọt lạt

 ta ca hát quá nhiều về tiềm lực

tiềm lực còn ngủ yên...

Tp. Hồ Chỉ Minh 1980 - 1982

(Trích "Đánh thức tiềm lực", Ảnh trăng - Cát trắng – Mẹ và con

 Nguyễn Duy. NXB Hội Nhà văn. 2015)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thể nào?

 

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến nhừng yểu tố nào thuộc về tiềm lực tự nhiên của đầt nước?

Câu 3. Nêu hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích.

Câu 4. Theo anh/chị, quan điềm của tác giả trong hai dòng thơ: ta ca hát quá nhiều về tiềm lưc/tịìinlực còn ngủ yên có còn phù hợp với thực tiền ngày nay không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hây viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghỉ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước cùa mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2 (5.0 điểm)

 Phân tích sự đối lập giừa vè đẹp cùa hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cành bạo lực ở gia đình làng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)1. Từ đỏ, anh/chị hây liên hệ với cảnh phố huyện lúc đêm

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ VĂN THPT NĂM 2018

de thi thpt 2018
de thi van 218 de thi thpt mon van 2018 de thi nam 2018 giai de van thpt de van 2018