Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM 2018

Thứ ba , 07/08/2018, 03:40 GMT+7
     

ĐIỀM CHUẨN CÁC TRƯỜNG 2018

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM

     Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM năm nay có số điểm cao nhất là 23,6 điểm. Vào hôm 6/8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Kinh tế - Luật (Thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM nằm ở Thủ Đức) công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018.

     Theo đó điểm trung bình chung để đủ điều kirnj trúng tuyển vào trường là 22,06 điểm, khối Kinh tế là 22,06 điểm, khối Quản lý là 22,3 điểm và khối Luật là 21,42 điểm.

     Ngành Kinh tế Quốc tế, chương trình Kinh tế Đối ngoại là có số điểm trúng tuyển cao nhất với số điểm là 23,6

STT

Mỉ

chương trình đào tao

rên chương trinh đào tạo

Diêm

trúng tuyền

    1

7310101 401

Kinh tế (Kinh tể học)

21.50

2

7310101 401C

Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao)

19.00

3

7310101 403

Kinh te (Kinh te và lý Công)

20.50

4

7310101 403c

Kinh te (Kinh te và Quan lý cỏng) (chất lượng cao)

19.00

5

7310101 403 BT

Kinh tế (Kinh tế vã Quán lv cỏng) (dáo tao tai Phản hiệu ĐHỌG o Bến Tre)

18.50

6

7310106 402

Kinh tề quốc tế (Kinh tế dỏi ngoai)

23.60

7

7310106 402C

Kinh tế quốc tẻ (Kinh tể dỏi ngoại) (chảt lượng cao)

23 15

8

7310108 413

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh té, quán ơị vả tãi chinh)

18.00

9

7340101 407

Quán trị kinh doanh

22.60

1(

7340101 407C

Quán trị kinh doanh (chất lượng cao)

21 40

11

7340101 407CA

Quán trị kinh doanh (chắt lượng cao bâng tiếng Anh)

20.25

12

7340115_410

Marketing

23.00

 

7340115 410C

Marketing (chảt lượng cao)

22.30

14

7340120 408

Kinh doanh quòc tê

23.50

15

7340120 408C

Kinh doanh quốc tể (chất lưong cao)

2300

16

7340120 408Ca

Kinh doanh quốc tế (chất lưong cao bâng tỉểng Anh)

22.00

17

7340122 411

Thưong mai diên tư

2250

18

7340122 411C

Thưong mai diên tư (chất lưong cao)

21 20

19

7340201 404

Tái chính • Ngân hàng

2050

20

7340201 404C

Tái chinh - Ngân hàng (chất lượng cao)

19.75

21

7340201 404CA

Tãi chinh - Ngân hãng (chất lượng cao bàng tiếng Anh)

18 75

22

7340201 404 BT

Tài chinh - Ngàn hãng (dào tao tai Phân hiệu ĐHQG o Bến Tre)

18.50

23

7340301 405

Kẻ toán

21.75

24

7340301 405c

Kế toán (chất lượng cao)

20.40

25

7340301 405CA

Kế toán (chất lượng cao bảng tiếng Anh)

19.25

26

7340302 409

Kiẻm toán

22.00

27

7340302 409C

Kiẻm toán (chất lưong cao)

21 00

28

7340405 406

Hệ thỏng thỏng tin quán lý

2125

29

7340405 406C

Hệ thỏng thỏng tin quán lý (chắt lượng cao)

20.15

30

7380101 503

LuẬt dàn sự

19.00

31

7380101 503C

Luát dân sự (chẩt lượng cao)

19.00

32

7380101 504

Luật Tâi chinh * Ngàn hãng

19.00

33

7380101 504C

Luật Tãi chinh - Ngân hàng (chất lưọng cao)

18.50

34

7380107 501

Luật kinh doanh

21.50

35

7380107 501C

Luàt kinh doanh (chất lương cao)

21.00

36

7380107_502

Luật thương mạ: quốc tể

22.00

37

7380107 502C

Luât thương ma: quốc tế (chất lương cao)

21.75

     Năm nay, theo Hiểu trưởng trường thông báo thì trườngkhông tuyển bổ sung đối với các chương trình tại TP.HCM. Ngành Toán kinh tế, mới tuyển sinh năm đầu tiên, có điểm trúng tuyển 18 điểm. Điểm trúng tuyển 2 chương trình đào tạo tại Bến Tre (Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và quản lý công) là 18,5 điểm. Toàn trường năm nay có tổng cổng là 37 ngành đào tạo, còn chỉ tiêu bao nhiêu thì chưa được công bố

     Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 đến trường Đại học Kinh tế - Luật (Thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM nằm ở Thủ Đức) với địa chỉ có trên website trường từ ngày 7/8 đến trước 17h ngày 12/8 (trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện).

điểm chuẩn
điểm chuẩn 2018 tuyển sinh2018 điểm chuẩn đại học 2018 điểm chuẩn đại học