Độ lệch pha và bài toán hộp đèn vật lý 12

Thứ hai , 19/06/2017, 09:08 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ tóm tắt, hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12 cho các bạn

Các bài đã đi qua:

                                Chương I: Giao động cơ

                                + Chương 2: Sóng cơ

                                + Chương 3: Dòng điện xay chiều

                                           - Lý thuyết - Công thức Đại cương dòng điển xoay chiều

                                           - Lý thuyết - Công thức Công suất dòng điển xoay chiều

                                           - Lý thuyết - Mạch R - L - C nối tiếp

 

ĐỘ LỆCH PHA. BÀI TOÁN HỘP ĐEN

 

ŒI. Độ lệch pha

1. Mạch điện chỉ có một phần tử:

     ▪ Mạch chỉ có R:

     ▪ Mạch chỉ có L: φ =

▪ Mạch chỉ có C:

2.  Mạch có hai phần tử mắc nối tiếp:

            ▪ Mạch gồm R nối tiếp L: Mạch có tính cảm kháng

▪ Mạch gồm R nối tiếp C mạch có tính dung kháng

▪ Mạch gồm L nối tiếp C:

3. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm:

4. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm:

. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM (gồm R1L1C1) và MB (gồm R2L2C2) nối tiếp.

     Cho uAM = u1 = U0 AMcos(ωt + φ1); uMB = u2 = U0 MBcos(ωt + φ2) ; với φ1, φ2 lần lượt là độ lệch pha của uAM, uMB so với dòng điện trong mạch i.

1.Trường hợp 1: uAM và uMB cùng pha nhau.

     ▪ φ1 = φ2 Þtanφ1 = tanφ2

     ▪ UAB = UAM + UMB; ZAB = ZAM + ZMB

            ▪ Mạch điện gồm AM (R1,L1 nt) nối tiếp MB (R2, L2 nt):

▪ Mạch điện gồm AM (R1,C1 nt) nối tiếp MB (R2, C2 nt): C1R1 = C2R2

. Trường hợp 2: uAM và uMB vuông pha nhau.

3. Trường hợp 3: φ1, φ2phụ nhau

4. Trường hợp 4: Tổng quát

Ž. Khi C = C1 và C = C2 (giả sử C1 > C2) thì i1 và i2 lệch pha nhau Δφ .

     Gọi φ1và φ2 là độ lệch pha của uAB so với i1 và i2 thì có φ1> φ2Þ φ1- φ2= Δφ

            Nếu I1 = I2 thì

Nếu I1 ≠ I2 thì tính tanΔφ =

► Chú ý: Mạch có L thay đổi, ta làm tương tự trên

 

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

vat ly 12
bai toan hop den do lech pha olympic vật lý vat ly 12 giai vat ly on tap ly 12