Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài ba định luật Newton

Thứ sáu , 11/08/2017, 09:14 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                + Động lực học chất điểm

                                                                   + Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

                                                                 

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Bài 10:

A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

1.     Đinh luảt I Newton:

•      Nếu không chịu tác dụng của lực nào hay hợp lực tác dụng lên vật bị triệt tiêu thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên và vật đang chuyến động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

•      Quán tính là tính chất cùa mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

•      Chuyến động thẳng đều được coi là chuyển động theo quán tính.

2.     Đinh luât II Nevvton:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật

•      Khối lượng là một đại lượng vô hướng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Khôi lượng càng lớn thì quán tính càng lớn.

3.     Đinh luật III Nevvton:

Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này có độ lớn bằng nhau, cùng phương nhưng ngược chiều nhau.

B.    BÀI TẬP CẢN BẢN :

Câu 7.   Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

     A.   vật dừng lại ngay.

     B.   vật đối hướng chuyển động.

     C.   vật chuyền động chậm dần rồi mới dừng lại.

     D.   vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.

Giải

•      Theo định luật I Newton

Chọn câu D

Câu 8.   Chọn câu đúng trong các câu sau

     A.   Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.

     B.   Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

     C.  Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

     D.  Khi thấy vận tốc của vật thay đối thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật.

Giải

* Từ định luật II Nevvton => Chọn câu D

Câu 9.   Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tại sao ta có thể khẳng định răng bàn đã tác dụng một lực lên nó ?

Giải

Vật đứng yên chứng tỏ đã thêm một lực khác tác dụng vào vật và cân bằng với trọng lượng của nó. Lực đó là phản lực của mặt bàn.

Câu 10.   Trong các cách viết công thức của định luật II Niu-tơn sau đây, cách viết nào đúng?

Giải

Lực và gia tốc đều là đại lượng vectơ có phương và chiều giông nhau => Chọn câu C

Câu 11.   Một vật có khối lượng 8,0 kg trượt xuống một mặt phảng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu ? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m/s2.

     A. 1,6N nhỏ hơn.                                          B. 16N nhỏ hơn.

    C. 160N lớn hơn.                                           D. 4N lớn hơn.

Giải

-       Chọn chiều dương là chiều chuyến động. Áp dụng định luật II Newtơn ta có:

                              F=ma (*)

-        Chiếu lén phương chuyển động :

                       F = ma = 8.2 = 16 N

-        Trọng lực tác dụng lên vật (trọng lượng vật):

p = mg = 8.10 = 80 N

-        Lập   ti     số :

Vây lưc tác dung lên vât băng 1/5 trong lương vật

=> Chọn câu B

Câu 15. Hãy chỉ ra cặp “lực và phản lực” trong các tình huống sau:

a)  Ô tô đâm vào thanh chắn đường ;

b)  Thủ môn bắt bóng ;

c)  Gió đập vào cánh cửa .

Giải

Lực

-          Lực do oto tác dụng vào thanh chắn

-          Lực do tay thủ môn tác dụng vào bóng

-          Lực do gió tác dụng vào cửa

Phản lực

-          Lực do thanh chấn tác dụng vào oto

-          Lực do bóng tác dụng vào tay thủ môn

-          Lực cản gió của cánh cửa

 

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
ba định luật newton dinh luat newton giai bai tap ly10 hoc tot vat ly vật lý