Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài chuyện động cơ

Thứ ba , 01/08/2017, 10:20 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

 

CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐlỂM

CHUYỂN ĐỘNG CƠ

Bài 1

A.  TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

-       Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với một vật khác (mà ta chọn làm mốc) theo thời gian

-       Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi, được coi là những chất điểm.

-       Để xác định vị trí của vật ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó và dùng một thước đo để xác định tọa độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quỹ đạo chuyến động, ta

              chỉ cần chọn vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

-       Để xác định thời gian trong chuyến động, ta cần chọn một mốc thời gian (hay gốc thời gian) và dùng một đồng hồ để đo thời gian

B.   BÀI TẬP CĂN BẢN:

Câu 5.    Trường hợp nào dưới đây có thế’ coi vật là chất điểm ?

        A.   Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

        B.   Hai hòn bi lúc va chạm với nhau

        C.  Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước

        D.  Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Giải

* Chọn câu D (vì giọt nước mưa rất nhỏ so với quỹ đạo chuyển động của nó)

Câu 6.    Một người chỉ đường cho một khách du lịch như sau: “Ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”.

Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn s theo cách nào?

     A.      Cách dùng đường đi và vật làm mốc

     B.      Cách dùng các trục tọa độ

     C.      Dùng cả hai cách A và B

     D.     Không dùng cả hai cách kể trên

Giải

* Chọn câu C

Câu 7.     Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và môc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất đê xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài ?

A.          Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh

B.          Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế

C.          Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh

D.         Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao cùa máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tê

Giai

* Chọn câu D (kinh độ, vĩ độ địa lý được tìm theo kinh độ gốc, vĩ độ gốc. Độ cao tính theo mực nước biển, giờ quốc tê GMT cũng là giờ chuán lấy gốc từ kinh tuyên 0)

Câu 8.     Đê xác định vị trí của một tàu biến giừa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào ?

Giải

* Cũng giống như câu 7 đế xác định vị trí của tàu biển giữa đại dương người ta dùng tọa độ theo kinh độ và vĩ độ

Câu 9.     Nêu lấy mốc thời gian là lúc õ giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuối kịp kim giờ ?

Giái

Gọi 0>1là số vòng quay của kim phút trong 1 giây (vận tốc góc của kim phút)

(rad /s)

là số vòng quay của kim giờ trong 1 giây (vận tốc góc của kim giờ)

   (rad /s)

Phương trình biểu diễn góc quay của mỗi kim

Khi kim phút đuổi kịp kim giờ, ta có   

    = 736,36 s = 12 ph 16,36 giây

Vậy sau 12 ph 16,36 giây kim giờ và kim phút sẽ trùng nhau

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
chuyện động cơ giai bai tap ly 10 giải bài tập lý hoc tot vat ly 10 vat ly 10