Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài đàn hồi của lò xo- Định luật húc

Thứ bảy , 12/08/2017, 02:13 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                + Động lực học chất điểm

                                                                   + Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

                                                                   + Ba định luật Newton

 

 

LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC

Bài 12:

A.       TÓM TẮT LÝ THUYẾT

•    Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở cả hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc "với nó làm nó biến dạng. Khi bị dãn, lực đàn hồi có chiều hướng vào trong và khi bị nén, lực đàn hồi có chiều hướng ra ngoài.

•    Đinh luât Húc :Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo

Fdh =

Với k là độ cứng của lò-xo (hay gọi là độ đàn hồi của lò xo) - Có đơn vị là N/m.

|: là độ biến dạng (dãn ra hay co vào) của lò xo.

•     Đối với dây cao su, dây thép... khi bị kéo lực đàn hồi còn được gọi là lực căng dây.

B.        BÀI TẬP CĂN BẢN

Câu 3.   Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn ra được 10 cm ?

           A. 1000 N ;             B. 100 N ;               C. 10 N ;                        D. 1 N.

Giải

Ta có p = Fdh= k = 100.10.10-2 = 10 N => Chọn câu C

Câu 4.  Một lò xo có chiều dài tự nhiên bàng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

      A. 30 N/m ;                                                 B. 25 N/m ;

      C. 1,5 N/m ;                                                D. 150 N/m

Giài

Độ biến dạng của lò xo

= | l1 - l0| = 18 - 15 = 3 cm = 3.10-2 m

Độ cứng của lò xo = 150 N

=> Chọn câu D

Câu 5.  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm, khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bang bao nhiêu ?

    A. 18 cm ;                      B. 40 cm ;                      C. 48 cm ;                           D. 22 cm.

Độ biến dạng của lò xo khi bị nén bởi lực có độ lớn 5N

= | l1 - l0| = |24- 30|= 6cm = 6.10-2m

Độ biến dạng của lò xo khi bị nén bởi lực 10N = 12 cm

Chiều dài lò xo khi bị nén bơi lực 10N = 30 - 12 = 18 cm => Chọn câu A

Câu 6.  Treo một vật có trọng lượng 2,0 N vào một lò xo, lò xo dãn ra 10 mm. Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết.

Giải

a) Độ cứng của lò xo : k =

b) Trọng lượng vật cần treo vào lò xo = 200.80.10-3 = 16N

 

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
định luật húc lực đàn hồi lò xo giai bai tap ly 10 hoc tốt vật lý 10 lý cơ bả