Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài định luật hấp dẫn - vạn vật hấp dẫn

Thứ sáu , 11/08/2017, 09:39 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                + Động lực học chất điểm

                                                                   + Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

                                                                   + Ba định luật Newton

 

 

LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Bài 11 :

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

•     Phát biêu đinh luát: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai chất điểm

Với G là hằng số hấp dẫn và có giá trị 6,67.10-11

•     Trọng lượng của một vật chính là lực hấp dẫn giữa vật đó và Trái Đất

•     Trọng tâm của vật là điếm đặt của vectơ trọng lực của vật.

•     Gia tốc trọng trường của vật được xác định bởi công thức

Coi như vật ở sát mặt đất (độ cao không đáng kể), M là khối lượng Trái Đất.

B. BÀI TẬP CĂN BẢN :

Câu 4.    Một vật khối lượng 1 kg, ớ trên mặt đất có trọng lượng 10 N. Khi chuyến vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bàng bao nhiêu ?

A. 1N ;                         B. 2,5 N ;                    C. 5 N ;                                  D. 10 N .

Giải

 

Gia tốc trọng trường của vật ở sát mặt đất :    (1)

Gia tốc trọng trường của vật ớ độ cao h = 2R :     (2)

 

Lập tỉ số:

=> Chọn câu B

Câu 5.    Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. So sánh lực hấp dẫn giừa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20 g. Lấy g = 10 m/s2.

A. Lớn hơn ;                                             B. Bằng nhau ;

C. Nhỏ hơn ;                                            D. Chưa thể biết.

Giải

Trọng lượng quả cân : p = mg = 2.10-2.10 = 2.10-1 N

Lực hấp dẫn giữa hai con tàu :       166,75.10-3 = 1,6675.10-1

Lập tỉ số : ⇒ p > F

=> Chọn câu C

Câu 6.    Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu ? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38.107m, khôi lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1021kg.

Giải

Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng

≈ 0,204.1021 = 204.1018 N

Câu 7.     Tính trọng lượng của một nhà du hành vù trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở

a)   trên Trái Đất (lây g = 9,80 m/s2).

b)   trên Mặt Trăng (lây gmt = 1,70 m/s2).

c)   trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,7 m/s2).

Giải

Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ ở

*    Trái Đất                   P1    = mg = 75.9,8 = 735 N

*    Mặt Trăng               p2    = mg’ = 75.1,70 = 127,5 N    ≈  128  N

*    Kim Tinh                p3    = mg” = 75.8,7 = 652,5   ≈ 652N

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
định luật hấp dẫn vạn vật hấp dẫn giải bài tập lý lớp 10 học tôt vật l