Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài phép đo sai số các đại lượng vật lý

Thứ năm , 10/08/2017, 10:02 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                                                   + Chuyện động cơ

                                                                   + Chuyện động thẳng đều

                                                                   + Chuyện động thẳng biến đổi đều

                                                                   + Chuyện động tròn đều

                                                                   + Tính tương đối của chuyện động - Công thức tính vận tốc

 

 

SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

Bài 7

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

•       Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị .

•       Phép so sánh trực tiếp nhờ dụng cụ đo được gọi là phép đo trực tiếp

•       Phép xác định một đại lượng vật lí thông qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp gọi là phép đo gián tiếp.

•       Giá trị trung bình khi đo nhiều lần một đại lượng A

Giá trị trung bình là giá trị gần nhất với giá trị thực của đại lượng A

•       Sai sô tuyệt đối

•       Sai số ngẫu nhiên là sai sô' tuyệt đối trung bình

•      Sai số dụng cụ có thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ

•        Kết quả đo đại lượng A được viết:

•        Sai sô tỉ đối (tương đôi)

•        Sai số của phép đo gián tiếp được xác định theo quy tắc :

-      Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

-      Sai số tỉ đôì của một tích hay thương thì băng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

B. BÀI TẬP CĂN BẢN :

Câu 1.     Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s đế đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điếm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.

Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ, và sai số phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp ? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quá đo bằng bao nhiêu ?

 

N

 

t

 

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

04,05

 

 

7

04,02

 

 

Trung bình

 

 

 

 

Giải

N

t

1

0,398

0,006

0,001

2

0,399

0,005

0,001

3

0,408

0,004

0,001

4

0,410

0,006

0,001

5

0,406

0,002

0,001

6

04,05

0,001

0,001

7

04,02

0,002

0,001

Trung bình

 

0,004

0,001

-        Phép đo này là phép đo trực tiếp.

-        Nếu chỉ đo 3 bản ta có kết quả đo như sau:

A = = 0,401 ±(0,004 + 0,001) = (0,401 ± 0,005)s

Câu 2.     Dùng một thước milimét đo 5 lần khoáng cách s giữa hai điểm A, B đều cho một giá trị như nhau bằng 798 mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.

Giải

= 798mm ; Ghi kết quả:

Câu 3.     Cho công thức tính vận tốc tại B: V = và gia tốc rơi tự do :

Dựa vào các kết quả đo ở trôn và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính V, g, Ag, ỗv, ôg và viết các kết quả cuối cùng.

Giải

Học sinh tự làm.

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

giai bai tap ly 10
sai số đại lượng vật lý giai bai tap ly 10 hoc tot vat ly lop 10 vật lý10