Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài Sự rơi tự do

Thứ ba , 08/08/2017, 09:08 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                                                   + Chuyện động cơ

                                                                   + Chuyện động thẳng đều

                                                                   + Chuyện động thẳng biến đổi đều

 

 

SỰ RƠI TỰ DO

Bài 4

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

•       Sự rơi tự do là sự rơi theo phương thẳng đứng và chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

•       Nếu bỏ qua mọi yếu tố khác tác động lên vật rơi (ma sát, sức cản không khí...), ta có thế coi sự rơi cua vật đó là sự rơi tự do.

•       Chuyển động rơi tự do là chuyến động nhanh dần đều theo phương tháng dứng, và có chiều từ trên xuống dưới và có gia tốc là g. (g dược gọi là gia tốc trọng trường).

•       Gia tốc trọng trường ớ mọi nơi trên Trái Đất thì khác nhau (thav đối theo độ cao so với mặt nước biến). Gia tốc trọng trường có giá trị g = 9,8 m/ s2, nhưng trong một sô phép tính, người ta lấy tròn g = 10 m/ s dê tiện cho việc tính toán.

•       Một sô phương trình trong chuyến động rơi tự do.

* Công thức vận tốc : v = g.t

* Phương trình rơi (công thức đường đi) :

Thời gian rơi

 

B. BÀI TẬP CĂN BẢN :

Câu 7.    Chuyến động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ?

A. Một cái lá cây rụng                                B. Một sợi chí

c. Một chiếc khàn tay                               D. Một mẩu phấn.

Giải

* Chọn câu D (vì mẩu phấn ít chịu tác dụng bới lực cản của không khí hơn so với các vật còn lại.

Câu 8.     Trường hợp nào dưới đây có thê coi như là sự rơi tự do ?

A.      Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B.      Chuyên  động của một hòn sỏi được ném theo phương  nằm ngang

C.      Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D.     Chuyến động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.

Giải

* Chọn câu D (do hòn sỏi được thả rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực)

Câu 9.    Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong ls. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu ?

A. 4s ;                          B. 2s ;                      C . ;            D. Một đáp số khác.

Giải

Độ cao ban đầu:

Thời gian vật rơi: t = ⇒ Chọn đáp án B


Câu 10.  Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/ s2

Giải

Thời gian rơi của vật

Vận tốc vật khi chạm đất : V = gt = 10.2 = 20 m/ s

 

Câu 11.    Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/ s. Lấy g = 9,8 m/ s2.

Giải

-      Gọi ti là thời gian hòn đá rơi từ miệng hang xuống đến đáy hang => (4 - ti) là thời gian âm truyền từ đáy hang lên đến miệng hang.

-       Chiều sâu của hang (đường đi của đá) cũng là quãng đường âm thanh truyền đi

Theo đề bài ta có phương trình

⇔ 1320 - 330 t1 =    ⇔ + 3300 t1 - 13200 = 0 ⇒ t1 = 3,8 s

Chiều sâu của hạng:

Câu 12.      Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/ s2.

Giải

Gọi t là thời gian hòn sỏi rơi từ độ cao của gác xuống đất Độ cao của gác (quãng đường sỏi rơi trong thời gian t giây

Quãng đường sỏi rơi trong thời gian (t - l)s

h2   = 5 (t2 - 2t +1) = 5t2 -10t + 5

Quãng đường sỏi rơi trong giây cuối cùng

h’ = h1 - h2 = 5t2 - (5t2 - 10t + 5) = 10t - 5 Mà h’ = 15 => t = 2s Độ cao của gác: h1 = 5.4 = 20 m .

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
sự rơi tự do giải bài tập vật lý 10 giải bài tập vật lý sgk học tốt vật l