Giải bài tập vật lý 10 cơ bản - Bài tổng hợp và phân tích lực

Thứ sáu , 11/08/2017, 07:18 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10. Giải bài tập Vật Lý lớp 10 - Để học tốt Vật Lý 10 - Giải Lý 10 hay - Vật lý lớp 10 ban cơ bản

Các bài đã đi qua:

                                + Giáo án ngữ văn toàn tập

                                + Luyện thi IOE - TOEIC

                                + Động học chất điểm

                                                                   + Chuyện động cơ

                                                                   + Chuyện động thẳng đều

                                                                   + Chuyện động thẳng biến đổi đều

                                                                   + Chuyện động tròn đều

                                                                   + Tính tương đối của chuyển - Công thức tính vận tốc

 

 

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Bài 9 :

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

•     Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị của lực là Newtơn (N).

•     Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

•     Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó băng không :

•     Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giỏng hệt như lực đó.

•     Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

B. BÀI TẬP CĂN BẢN

Câu 5.       Cho hai lực đồng quy có độ lớn băng 9 N và 12 N.

a)     Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

      A. 1N ;                 B. 2N ;                  C. 15N ;                        D. 25N.

b)       Góc giữa hai lực đồng quy bàng bao nhiêu ?

 

Giải

a)       Áp dụng quy tắc hình bình hành và bắt đẳng thức trong tam giác

“ Một cạnh trong tam giác bao giờ cũng lớn hơn hiệu hai cạnh còn lại và nhỏ hơn tổng của chúng” => Chọn câu c

b)       Biết độ dài ba cạnh của tam giác, áp dụng định lý Pitago

 

( OC2 = F2 = 225 ;     OA2 = = 225  ; OB2 = = 144 )  từ đó ⇒ OC2 = OA2 + OB

⇒ góc hợp bởi 2 vector F1 và F2 là 900

Câu 6.       Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a)    Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N ?

A. 90° ;            B. 120° ;            c. 60° ;            D. 0° .

b)       Vẽ hình minh họa.

Giải

a) Hai vectơ có độ lớn bằng nhau và hợp nhau một góc a,hợp hai vectơ nói trên được tính bởi công thức F =

Theo yêu cầu đề bài ta có: F = F1 = F2 =  10N ⇒ = 1200 ⇒ Chọn đáp án B

b)

Câu 7.     Phân tích lực F thành hai lực F1 và F2 theo hai phương OA và OB (Hình 9.10). Cho biết độ lớn của hai lực thành phần này.

A.    F1 = F2 = F;

B.    F1 = F2= 1/2 F

C.    F1= F2 = 1,15F ;

D.    F1 = F2 = 0,58F.

Giải

Ta có F = 2.F1.cos300 = 2.F2.cos300 ⇒ F1 = F2 = 0,58 F

⇒ Chọn đáp án D

Câu 8.     Một vật có trọng lượng p = 20 N được treo vào một vòng nhẫn o (coi là chất điểm). Vòng nhản được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc 120°. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Giải

Khi vật cân bằng ta có F1 + F2 + P = 0

                          F1 + F2 = F' => F' = p = 20N Theo đề bài ta có: = 60°

Tương tự ta củng có

F2 = 23,1 N

Câu 9.     Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chông tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn ra xa nhau một chút. Hây báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

Giải

Hai bàn gần nhau hơn, thì ta đờ phải dùng sức nhiều hơn. Cơ thế ta lên xuống được là do hợp lực hai tay tác dụng (hai lực bằng nhau)

(X                                                            -

F = 2 F’cos (với F’ là lực do mỗi tay tác dụng, a là góc hợp bơi hai tay) a càng nhỏ thì F càng lớn (a càng nhỏ, cos càng lớn). Suy ra, hai bàn đặt gần nhau hơn, thì ta đỡ phải dùng sức nhiều hơn.

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap ly 10
tổng hợp và phân tích lực giai bai tap ly 10 hoc tot vat ly lop 10 vật lý lớp 10