Giải bài tập vật lý 11 - Bài công của lực điện

Thứ bảy , 29/07/2017, 16:33 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 11, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 11. Giải bài tập Vật Lý lớp 11 - Để học tốt Vật Lý 11 - Giải Lý 11 hay

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Chương 1 - Điện tích - Điện trường

                                                                   + Mạch Điện tích - Định luật Cu lôngdao động

                                                                   + Thuyết electron - Định luật bảo tồn điện tích

                                                                   + Điện trường và cường độ của điện trường. Đường sức điện

 

 

CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Công của lực điện:

          Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMN = qEd, không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

2. Thê' năng cúa một diện tích diếm q tại diêm M và N trong điộn trương lần lượt là:

                     WM= AM = VM.q và WN = AN=  VN.q

3. Công của lực điện hằng độ giảm thế năng của diện tích trong điện trường: AMN = WM - WN:

 

B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1.  Hãy nêu sự tương tự giữa công của lực điện trong trường hợp này với công của trọng lực

C2 Cho một điện tích điểm Q nằm tại tâm vòng tròn. Khi dịch chuyển một điện tích thử q dọc theo cung MN của vòng tròn thì công của lực điện sẽ bằng bao nhiêu?

C3Thê năng của điện tích thử q trong điện trường của điện tích điểm Q nêu ở câu 2 sẽ thay đối thế nào khi q di chuyển dọc theo cung MN?

Hướng dẫn giải

C1. Công Công của lực điện và công của trọng lực hấp dẫn đều có đặc tính chung là không phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc điểm đầu và điểm cuối của đường đi.                                                     

C2. Ta chia đoạn MN thành nhiều đoạn nhỏ

Công của lực điện trên mỗi đoạn nhỏ là

       

 Vậy khi di chuyển dọc theo cung MN của vòng tròn thì công của lực điện = 0

C3. Khi q di chuyên dọc theo cung MN thì công củalực điện AMN = 0

Vậy thê năng không thay dối.


C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU BÀI HỌC

Câu 1.       Viết công thức tính công củalực điện trong sự di chuyến của một điện tích trong một điện trường đều.

Câu 2.       Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

Câu 3.      Thế năng cuả điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào?

Câu 4.      Cho một điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP và lực điện sinh công dương. Biết rằng MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

        A. AMN > ANP.                          B. AMN < ANP.

        C. AMN = ANP.                         D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Câu 5.   Một êlectron di chuyến một đoạn đường l cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện, trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 v/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây?

Câu 6.  Cho một điện tích di chuyển trong một điện trường theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm A rồi trở lại điếm A. Công của lực điện trường bằng bao nhiêu?

Câu 7.   Một êlectron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm, trong điện trường đầu giữa hai bản kim loại phăng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương.

Câu 8.   Cho một điện tích dương Q đặt tại điếm O. Đặt một điện tích âm q tại một điểm M. Chứng minh răng thế năng của q ở M có giá trị âm

Hướng dẫn giải

Câu 1.   Công thức tínhcông của lực điện:   AMN = q.E.d.

Với: d là hình chiếu của độ dời xuống đường sức điện

Câu 2.   Công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

Câu 3. Thể năng của điện tích q trong một điện trựờng tỉ lệ thuận với q

WM = VM.q

Câu 4. Chọn đáp án D

    Vì công của lực điện A = q.E.d không phụ thuộc vào độ dài của MN vá NP, mà chỉ phụ thuộc vào hình chiếu của độ dời xuống đường sức điện.

Câu 5.     Chọn đáp án D

   A = q.E.d = +1,6 . 10-19.1000.10-2 = +1,6.10-18

Câu 6.  A = q.Ed = 0  

Vì hình chiếu của độ dời xuống đường sức điện

Câu 7.   Lực điện tác dụng lên êlectron


Gia tốc                                      

 

Gọi V làvận tốc củaelectron khi đập vào bản dương t là khoảng cách giữa hai bản

Ta áp dụng công thức:            V2 = 2al =

Động năng của electron khi đập vào bản dương

 

Câu 8.   WM = AM

Vì Q và q trái dấu nên công đểq di chuyển từ M đến  là sô âm nênWM âm.

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

giải bài tập lý 11
công của lực điện Giải bài tập vật lý lớp 11 để học tốt vật lý 11 giải