Giải bài tập vật lý 11 - Bài điện tích - định luật Cu lông

Thứ tư , 26/07/2017, 13:00 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 11, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 11. Giải bài tập Vật Lý lớp 11 - Để học tốt Vật Lý 11 - Giải Lý 11 hay

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

Chương I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

Bài 1

I.      Sự nhiễm điện của các vật - Điện tích - Tương tác điện

1.   Khi cọ xát các vật như thủy tinh,nhựa ... vào miếng vải lớn thì những vật có thể hút được các vật nhỏ, ta nói các vật sau khi cọ xát đã bị nhiễm điện.

2.   Điện tích:

-       Điện tích được dùng để chì một vật mang điện, một vật tích điện hoặc một “lượng điện" củavật .

Điện tích điếm là điện tích dược coi như tập trung tại một điểm, một vật tích điện có kích thước rất nhọ so với khoáng cách tới điểm mà ta xét có thểcoi là một điểm tích điểm.

3.   Tương tác điện - Hai loại diện tích:

-       Có hai loại điện tích là điện tích dương ( + ) và điện tích ảm (-).

-       Sự đẩy hay hút giữacác điện tích gọi là tương tác điện. Các điện tích cùng dấu thì dẩy nhau, các điện tích khác dâu thì hút nhau.

II.      Định luật Cu-lông – Hằng số điện môi

1. 1. Đinh luật Cu- lông:

lực hút hay đẩygiữa hai điện tích điếm dặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểmđó, có dộ lớn tỉ lệthuận với tích độ lớn của hai điệntích và tỉ lệnghịch với bình phương khoáng cách giửa chúng.

'   trong dó, k là hệ số ti lệ.

q1, q2 điện tích cúa vật đo bằngđơn vị Cu-lông (C)

r là khoáng cách giừa hai điện tích q1, q2 Trong hệ SI, k có giá trị:

2.      Lực tương tác giữa các điện tích điểm đăt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi:

Điện môi là một môi trường cách điện. Hằng số điện môi cho biết khi dặt các điện tích trong diện môi thì lực tác dụng giữa chúng sẽnhỏ di bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

Công thức của dịnh luật Cu-lông trong trường hợp này là: đối với chân không (hay gần dúng là dối với không khí) thì

B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1. Trên hình 1.2, AB và MN là hai thanh đâ dược nhiễm điện. Mũi tên chí chiều quay của đầu B khi dưa đầu M dến gần. Hỏi đầu B và đầu M nhiễm điệncùng dấu hay trái dấu?

C2. Nếutăng khoảng cách giữa hai quá cầu lên ba lần thì lực tương tác giữa chúng tăng, giảm bao nhiêu lần?

C3. Không thể nói về hằng sô diện môi củachất nào dưới dây?

             A. Không khí khô                                         B. Nước tinh khiết

             C. Thủy tinh                                                D. Đồng.

 Hướng dẫn giải

C1. Trên hình 1.2 sách giáo khoa, khi đưa đầu M đến gần B, đầu B bị đẩy ra xa M, nên đầu B và đầu M nhiễmđiệncùng dấu, vì các diện tích cùng dấu thì đẩynhau.

C2. Từ công thức F = , ta thấy lực tưưng tác giữa hai diện tích ti lệ nghịch với bình phương khoáng cách, nên khi tăng khoảng cách giữa hai quả cầu lên ba lần thì lực tương tác giữa chúng giám di chín lần

C3. D. Hằng số điện môi đặc trưng cho tính chất điện của một chất, cách điện, mà đồng là chât dẫn điện.

C. CÂU IIỎI VÀ  BÀI TẬP SAU BÀI HỌC

Câu 1.    Điện tích điểmlà gì?

Câu 2.   Phát biếu dịnh luật Cu-lông.

Câu 3.    Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Câu 4.    Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Câu 5.    Chọn câu đúng

Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điếm và khoảng cách giừa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng:

A. Tăng lên gấp đôi                                  B. Giảm đi một nửá

C. Giảm đi bôn làn                                     D. Không thay đổi.

Câu 6. Trong trường hợp nào sau đây có thể coi các vật nhiễm điện là điện tích điểm?

           A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.                             B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.

           C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.                             D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau

Câu 7. Nêu những điểm giông nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn..

Câu 8.. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau đặt cách nhau 10cm trong không khí thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10^-3 N. Hãy xác định điện tích của hai quả cầu đó.
.

 Huóng dẫn giải

Câu 1. Điện tích điểm là điện tích được coi như tập trung tại một điểm. Một vật tích điệncó kích thước rât nhỏ so với khoảng cách từ điểm mà ta xét có thể là một điện thích điểm.

Câu 2.    Lực hút hay đẩy giừa hai điện tích điểm đặt trong chân khòng có phương trùng với đường thẳng nôi hai điện tích điểm; có cường độ tỉ lệ với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Câu 3.    Trong chân không . Trong điện môi . Từ biểu thứccùa định luật Cu lông ta nhận thấy: Lực tương tác giữa các điện tích khi dặt trong điện môi sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không.

Câu 4.    Hằng số điện môi cùa một chất cho ta biết khi đặtcác điện tích trong chất dó thi lực tác dụng giữa chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không

 

Câu 5.    D.  Lúc đâu:    

Lúc sau

 

Câu 6. C - Vì kích thước của quả cầu rất nhỏ so với khoảng cách giưa chúng.

Câu 7.       + Giống nhau:  Tuân theo quy luật tương tự:

            

Lực tương tác giừa hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giửa chúng.

+ Khác nhau:

•       Lực tĩnh điện: có hút, có đẩy. Lực hấp dẫn luôn luôn là lực chi hút.

•       Lực hấp dẫn: yếu hơn nhiều so với lực tỉnh điện.

Câu 8.     qi = q2 = q;     r = 10 (cm) = 10-1 (m)      F = 9.10-3 N     

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giải bài tập lý 11
Giải bài tập vật lý lớp 11 để học tốt vật lý 11 dinh luat cu long vat ly 11