Giải bài tập vật lý 11 cơ bản - Bài tụ điện

Thứ ba , 01/08/2017, 23:45 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 11, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 11. Giải bài tập Vật Lý lớp 11 - Để học tốt Vật Lý 11 - Giải Lý 11 hay

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Chương 1 - Điện tích - Điện trường

                                                                   + Mạch Điện tích - Định luật Cu lôngdao động

                                                                   + Thuyết electron - Định luật bảo tồn điện tích

                                                                   + Điện trường và cường độ của điện trường. Đường sức điện

                                                                   + Công của lực điện

                                                                   + Điện thế - Hiệu điện thế

 

 

TỤ ĐIỆN

Bài 6

A/ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tụ điện:

         Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

2.  Tụ điện phẳng:

           Là tụ điện gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi. Trong mạch điện tụ điện được kí hiệu —| |—

3.        Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định, được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của

nó.

                      Q: C (cu –lông)

                      U: V (vôn)

                      C: F (Fara)

Các ước củaF (Fara).

*     1 micrôfara (µF) = 1.10-6F

*      1 nanôfara (nK) = 1.10-9F

*      1 picôfara (pF) = 1.10-12F

4.    Năng lượng của điện trường trong tụ điện:

                                 Q: C (cu –lông)

                                 W: J (jun)

                                 C: F (Fara)

B/ CÂU HÓI TRONG BÀI HỌC

C1. Sau khi tích điện cho tụ điện, nếu nối hai bản bằng một dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Hướng dẫn giải

C1. Sau khi tích diện cho tụ điện, nếunối hai bản bằng một dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện giữa hai bản tụ.

C/ CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU BÀI HỌC

Câu 1.      Tụ điện là gì? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào?

Câu 2.       Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào?

Câu 3.       Điện dung của tụ điện là gì?

Câu 4.      Năng lượng của một tụ điệntích điệnlà dạng năng lượng gi?

Câu 5.      Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

           A.  C tỉ lệ thuận với Q.                         

           B. C tỉ lệ nghịch với U.

           C. C phụ thuộc vào Q và U.               

     D. C không phụ thuộc vào Q và U

Câu 6.      Trong trường hợp nào dướiđây, ta không có một tụ điện?

Giữa hai bồn kim loại là một lớp

A. mica.                                                            B. nhựa pôliêtilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.                            D. giấy tẩm paraíln.

Câu 7.      Trên vỏ một tụ điện có ghi 20pF - 200V. Nối hai bản của tụ điệnvới một hiệu điện thế 120V.

a)       Tính điện tích của tụ diện.

b)       Tính điện tích tôi đa mà tụ điện tích được.

Câu 8*. Tích diện cho một tụ điện có điện dung 20µF dưới hiệu điện thế 60V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn.

      a)       Tính điện tích q của tụ.

b)    Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích   = 0,001q từ bản dương sang bản âm.

           c)      Xét lúc điện tích của tụ điện chỉ còn bằng q/2. Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích   như trên từ bản dương sang bản âm lúc dó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.   

       - Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

       - Tụ điện phẳng có cấu tạo gồm hai bản kim loại phẳng song song với nhau ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

Câu 2.     Muốn tích điện cho tụ điện, người ta nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện. Bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm. Người ta gọi điện tích của tụ

điện là điện tích của bản dương.

Câu 3.    Điện dung của tụ điện được xác dịnh bằng thương số của diệntích của tụ điện và hiệu điệnthế giữa hai bản cùa nó.

Câu 4.    Năng lượng của một tụ điện tích điện là năng lượng của điện trường

Câu 5.    Chọn đáp án D

              Điện dung của tụ điện đặctrưng cho khả năng tích điệncủatụ điện không phụ thuộc vào Q và U

Câu 6.           Chọn đáp án C

         Giữa hai ban tụ điện là chất cách điện, giấy tấm dung dịch muối ăn không cách điện.

Câu 7.       a) Điện tích của tụ điện khi nối hai bản tụ với hiệu điện thế120V

                   Q1 = C.U1 = 20.10-6. 120 = 24.10-4 (C)

    b) Điện tích tối đa mà tụ tích được.

               Qmax = C.U = 20.10-6. 200 = 4.10-3 (C)

Câu 8.                                                             C= 20.10-6 (F);     U= 60 (V)

a)     Điện tích Qcùa tụ

                        Q= C U = 20.10-6.60 = 12.10 4 (C)

b)   Công do điệntrường trong tụ điện sinh ra khi phóng điệntích = 0,00l q từbản dương sang bảnâm.

A = .U = 0,00l q.U= 0,001.12.10 4.60 = 72.10 h(J)

c)     Công do điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích

= 0,01 (q/2)  từ bản dương sang bàn âm.

 

A = .U = 0,001 (q/2) . U = 0.001.(12.104)/2 .60 = 36.10 -6(J)

CBTVL 11-25

giai bai tap ly 11
tụ điện vật lý 11 cơ bản giai bai tap ly 11 giải bài tập vật lý hoc tot vat ly 11