Giải bài tập vật lý 12 - Bài điện từ trường

Thứ năm , 27/07/2017, 09:58 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 12, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 12. Giải bài tập Vật Lý lớp 12 - Để học tốt Vật Lý 12 - Giải Lý 12 hay

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Giải bài tập chương giao động cơ

                                + Giải bài tập chương Sóng cơ và sóng âm

                                + Giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

                                + Giải bài tập chương Dao động và Sóng điện từ

                                                                   + Mạch dao động


ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

BẢI 21

Câu 1.      Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy?

Giải

Phát biểu: Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Câu 2.       Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường?

Giải

Phát biểu: Nếu tại một nơi có một điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

Câu 3.      Điện từ trường là gì?

Giải

Điện từ trường là một dạng vật chất tồn tại khách quan, trong dó từ trường và điện trường cùng tồn tại trong không gian, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.

Câu 4.       Ớ đâu xuất hiện điện từ trường?

    A.       Xung quanh một điện tích đứng yên.

B.       Xung quanh một dòng điện không đổi.

C.       Xung quanh một ống đây điện.

    D.      Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Giải

Xung quanh chỗ có tia lửa điện có điện từ trường.

Vậy ta chọn D.

Câu 5.       Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường.

Trong hộp kín sẽ:

         A. có điện trường.                 B. có từ trường.

         C. có điện từ trường.             D. không có các trường nói trên.

Giải

Trong hộp kín sẽ không có cả điện trường và từ trường.

Vậy ta chọn D.

Câu 6.      Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mác-xoen?

        A.    Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

        B.     Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

        C.    Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ truờng và điện trường xoáy.

        D.    Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Giải

Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mác-xoen. Vậy ta chọn A.


--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap vat ly 12
giải bai tap dien tu truong giải vật lý giai vat ly giai bai tap vat ly 12 vật lý 12