Giải bài tập vật lý 12 - Bài mạch R - L - C mắc nối tiếp

Thứ tư , 26/07/2017, 08:00 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn giả các bài tập vật lý lớp 12 trong sách giáo khoa một cách đầy đủ và chi tiết, bài tập vật lý 12 có lời giải

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Giải bài tập chương giao động cơ

                                + Giải bài tập chương Sóng cơ và sóng âm

                                + Giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

                                                                   + Đại cương về dòng điện xoay chiều

                                                                   + Các mạch điện xoay chiều

 

 

MẠCH R, L, C MẮC NỐI TIẾP

BÀI 13

 

Câu 1.   Phát biểu định luật Ồm đối với một mạch điện xoay chiều có R, L, c mắc nối tiếp

Giải

Cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch R, L, c mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng

trở của đoạn mạch: I = U/ Z với

Câu 2: Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ởcột B

A

B

1.                  Mạch có R

2.Mạch có R, c nối tiếp

3.                  Mạch có R, L nối tiếp

4.Mạch có R, L, c nối tiếp (ZL > zc)

5.Mạch có R, L, c nối tiếp (ZL < zc)

Mạch có R, L, c nối tiếp (ZL = zc)

a)  u sớm pha so với i.

b)  u sớm pha — so với i.

c)  u trễ pha so với i.

d)  u sớm pha — so với i.

e)  u cùng pha so với i.

cộng hưởng

 

Giải

1.      Mạch có R - e) u cùng pha so với i.

2.       Mạch có R, c nối tiếp - c) u trễ pha so với i.

3.       Mạch có R, L nối tiếp - a) u sớm pha so với i.

4.       Mạch có R, L, c  nối tiếp   (ZL >zc) - b) u sớm pha —sovới i.

5.       Mạch có R, L, c  nối tiếp   (ZL <  Zc) - d) u trễ pha —  sovới i.

6.      Mạch có R, L, c          nối       tiếp      (Zc =    ZL) - f) cộng hưởng

Câu 3.       Trong mạch xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Giải

Trong mạch xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là hiện tượng mà cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại khi cảm kháng và dung kháng của mạch có giá trị bằng nhau (ZL = Zc).

Đặc trưng của cộng hưởng:

-        Dòng điện cùng pha với điện áp.

-        Tổng trở của mạch sẽ là z = R.

Cường độ dòng điện có giá trị lớn nhất: Imax = U/ R

Câu 4.       Mạch xoay chiều gồm có   nối tiếp với tụ diện

c =. Tìm biểu thức của cường độ tức thời i, biết: (V)

Giải

Dung kháng:

Tổng trở: Z =

Biên độ dòng điện:

Độ lệch pha:

Biểu thức dòng điện:

Câu 5. Mạch điện gồm có nối tiếp với cuộn cảm có . Cho điện áp hai đầu đoạn mạch (V). Xác định i

Giải

Cảm kháng:

Tổng trợ:

Biên độ dòng điện:

Độ lệch pha:

Biểu thức dòng điện: (A)

Câu 6.       Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Q nối tiếp với một tụ điện c. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai dầu tụ diện bằng 80V, tính zc và cường độ hiệu dụng L

Giải

Vì Uc chậm pha hơn dòng điện một góc r/ 2 và UR cùng pha với dòng điện nên Uc chậm pha hơn UR một góc r/ 2 => vectơ

vuông góc nhau.

Ta có:

Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = UR/ R = 60/ 30 = 2A

Dung kháng: ZC = UC/ I = 80/ 4 = 40 ôm

Câu 7.       Mạch điện xoay chiều gồm điện trở ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Cho biết diện áp tức thời hai đầu mạch u = (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40V.

a)       Xác định ZL.

b)       Viết biểu thức của i.

Giải

a) Vì UL nhanh pha hơn dòng điện một góc r/ 2 và UR cùng pha với dòng điện nên UL nhanh pha hơn UR một góc r/ 2 ⇒ vecto vuông góc nhau.

ta có:

Cường độ dòng điện hiểu dụng: I = UL/ R = 40/ 40 = 1 (A)

Cảm kháng: ZL = UL/ I = 40/ 1 = 40 ôm

b) Độ lệch pha:

Biểu thức dòng điện:

Câu 8. Mach điên xoay chiều gồm

Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u  (V). Xác định i.

Giải

Dung kháng

Cảm kháng:

Tổng trợ:

Biên độ dòng điện:

Độ lệch pha:

Biểu thức cường độ dòng điện (A)

Câu 9. Mạch điện xoay chiều gồm R= 40 ôm.

Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u= (V). 

a) xác định i

b) tính UAM

Giải

a) Dung kháng:

Cảm kháng ZL =

Tổng trợ:

Biên độ dòng điện I0 =

Độ lệch pha:

Biểu thức dòng điện:

b) Tổng trợ của đoạn AM: Z =

Điện áp UAM = I.ZAM =

Câu 10.  Cho mach diên xoay chiều gồm R =

Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = (V).  Tính omega để trong mạch có cộng hưởng. Khi đó xác định i.

Giải

Khi có công hưởng thì: ZL = Zc

Thay số:

Trong mạch có cộng hưởng nên I0 =

Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nên biểu thức của cường độdòng điện là i = A)

Câu 11.       Chọn câu đúng.

Đoan mach có R, L, C nối tiếp có R = . Đặt vào hai đầu mạch điện áp (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

Giải

Tổng trở:

Biên độ dòng điện:

Độ lệch pha:

Biểu thức dòng điện i =  (A). Vậy ta chọn D

Câu 12. Chọn câu đúng.
Đoan mach có R, L, C nối tiếp có R = , Đặt vào hai đầu mạch điện áp (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

Giải

nên trong mạch có cộng hưởng.

Biên độ dòng điện

Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nên biểu thức của cường độ dòng điện là: i = (A) . Vậy ta chọn đáp án D

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

giai bai tap vat ly 12
mạch rlc mạch rlc nối tiếp giải vật lý giai vat ly giai bai tap ly 12 giải vật lý