Giải bài tập vật lý 12 - Bài sự giao thoa ánh sáng

Thứ hai , 31/07/2017, 02:56 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 12, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 12. Giải bài tập Vật Lý lớp 12 - Để học tốt Vật Lý 12 - Giải Lý 12 hay

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Giải bài tập chương giao động cơ

                                + Giải bài tập chương Sóng cơ và sóng âm

                                + Giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

                                + Giải bài tập chương Dao động và Sóng điện từ

                                + Giải bài tập chương Ánh sáng

                                                                   + Sự tán sắc ánh sáng

SỰ GIAO THAO ÁNH SÁNG

BÀI 25

Câu 1. Kết luận quan trọng nhất thu được từ thí nghiệm I-âng là gì?

Giải

Kết luận quan trọng thu được là: Ánh sáng cũng có tính chất sóng

Câu 2. Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Giải

Vị trí các vân ánh sáng: ( k gọi là bậc giao thoa)

Câu 3. Viết công thức tính khoảng vân

Giải

Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp.

Công thức: i = xk+1 - xk = hay i =

Câu 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoáng nào?

Giải

Mọi ánh sáng đơn sắc mà ta trông thấy đều có bước sóng trong khoảng từ chừng 380nm (ứng với màu tím) đến chừng 760nm (ứng với màu đỏ).

Câu 5. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc

Giải

Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định

Câu 6. Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân

Giải

Kết quả là câu A

Câu 7. Chọn câu đúng.

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng bằng:

        A. 0,589 mm.               B. 0,589 nm.

        C. 0,589 µm.                D. 589 pm

Giải

Câu đúng: Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng bằng 0,589 µm. Vậy đáp án đúng là C

Câu 8. Trong một thí nghiệm I-âng với a = 2mm, D = l,2m, người ta đo được i =0,36 mm. Tính bước sóng và tần số f của bức xạ.

Giải

Từ: = 0,6 . 10-6 (m) = 0,6 µm

Tần số = 5.1014 Hz

Câu 9. Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng = 600 nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5 m.

a) Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.

b) Tại điểm M cách vân chính giữa 0,88 mm là vân sáng, hay tối thứ mấy, kể từ vân chính giữa?

Giải

a) Khoảng vân = 2.25 . 10-3 (m) = 0,25 (nm)

b) Nhận xét: XM = 0,88mm = 3,52i nên M không thể là vân sáng

Từ:

Thay số k' = ( 0,88/ 1,12 )- ( 1/2 ) ≈ 3

Chú ý rằng, vân tối ứng với k = 0 là vân tối thứ nhất nên tại M là vân tối thứ 4

Câu 12. Trong một thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai lỗ S1, S2 là a = 1,56 mm, khoảng cách từ S1, S2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Đo khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,2 mm. Tính bước sóng của ánh sáng

Giải

Từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 12 bên phải có 12 khoảng vân. Độ rộng khoảng vân là: i = 5,21/ 12 ≈ 0,43 mm

Từ = 0,54 . 10-6 m = 0,54 µm

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

 

giai bai tap vat ly 12
giai bai tap vat ly 12 su giao thoa anh sang vật lý giải vật lý giai vat ly 12