Giải bài tập vật lý 12 - Bài tổng hợp hai dao động điều hòa

Thứ sáu , 21/07/2017, 09:20 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn giả các bài tập vật lý lớp 12 trong sách giáo khoa một cách đầy đủ và chi tiết, bài tập vật lý 12 có lời giải

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Giải bài tập chương giao động cơ - Giao động điều hòa

                                                                   + Con lắc lò xo

                                                                   + Con lắc đơn

                                                                   + Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

 

 

TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG DIẾU HÒA

CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

 

Câu 1. Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vectơ quay

Giải

Muốn biểu diễn dao động điều hòa có phương trình bằng

vectơ quay OM. Ta vẽ vectơ quay có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox; có độ dài bằng biên độ dao động ( = A) và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

Câu 2.      Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng

hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Giải

Muốn tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình bằng phương pháp giản đồ Fre-nen, ta làm như sau:

+ Vẽ trên cùng một hình vectơ quay , biểu diễn cho Xi và vectơ quay 2biểu diễn cho x2.

+ Vẽ vectơ là tổng của1, và 2.

+ Tìm độ dài của bằng công thức:

+ Tìm góc hợp bởi và trục Ox bằng công thức:

+ Viết phương trình dao động tổng hợp dạng:

Câu 3 .       Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ của đao động tổng hợp trong các trường hợp:

a)       Hai dao động thành phần cùng pha.

b)      Hai dao động thành phần ngược pha.

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc:

Giải

Từ công thức:

a)       Nếu hai dao động thành phần cùng pha thì:

Biên độ A = Ai + A2

a)       Nếu hai dao động thành phần ngược pha thì:

Biên độ A = |A, -A2|

c)       Nếu hai dao động thành phần vuông góc pha thì:

Biên độ:

Câu 4.       Chọn đáp án đúng.

Hai dao động là ngược pha khi:

Giải

Hai dao động ngược pha:

Kết quả là câu D

Câu 5.       Xét một vectơ quay có những đặc điểm sau:

+ Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều đài.

+ Quay quanh o với tốc độ góc 1 rad/s.

+ Tại thời điểm t = 0, vectơ hợp với trục Ox một góc 30°. Hỏi vectơ quay biểu diễn phương trình của đáo đông điều hòa nào?

                                      

c. X = 2cos(t-30°)                                       

Giải

Vectơ quay OM có:

+ Độ lớn bằng 2 đơn vị chiều dài nên biên độ dao động A = 2.

+ Quay quanh o với tốc độ góc 1 rad/s nên tần số rad/s.

+ Tại t = 0 hợp với Qx một góc 300 = nên pha ban đầu là

Phương trình dao đông: X = . kết quả là câu B

 

 

 

 

Câu 6.       Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc rad/s,

 

 

với các biên độ   và các pha ban đầu tương ứng .

Tìm phương trinh của dao động tổng hợp của hai dao động trên

Giải

Các vectơ biểu diễn các dao động như hình vẽ.

Ta có:

 

 

Thế số vào ta được: ⇒ xm ≈ 2,3 (cm)

Mặt khác

Thay số vào tính được

Biểu thức

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

giai bai tap vat ly 12
giải vật lý giai vat ly tong hop 2 dao dong công thức lý 12 vat ly 12 olympic