Giải bài tập vật lý 12 - Bàicông suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều

Thứ tư , 26/07/2017, 09:01 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn giả các bài tập vật lý lớp 12 trong sách giáo khoa một cách đầy đủ và chi tiết, bài tập vật lý 12 có lời giải

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

                                + Giải bài tập chương giao động cơ

                                + Giải bài tập chương Sóng cơ và sóng âm

                                + Giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

                                                                   + Đại cương về dòng điện xoay chiều

                                                                   + Các mạch điện xoay chiều

                                                                   + Mạch R - L - C mắc nối tiếp

 

 

CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SÔ CÔNG SUẤT

BÀI 15

Câu 1.       Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ

thuộc vào những đại lượng nào?

Giải

Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào giá trị hiệu dụng của điện áp hai đầu đoạn mạch, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch và hệ số công suất của mạch.

Câu 2.       Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng?

A. RZ                            B. ZL/ Z                             C. R/ Z                           D. ZC/ Z

Giải

Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng R/ Z. Vậy đáp án đúng là C

Câu 3.       Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, c mắc nối tiếp với ZL= ZC

A. bằng 0.                                         B. bằng 1.

C. phụ thuộc R.                                 D. phụ thuộc ZL/ ZC

Giải

Khi ZL= ZC thì trong mạch có cộng hưởng, khi ấy Z = R. Hệ số công suất bằng 1. Vậy ta chọn B.

Câu 4.       Mạch điện xoay chiều nối tiếp với tần số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f;                                B. là một số > f

C. là một số = f;                               D. không tồn tại.

Giải

Nhận xét: theo đề bài thì

Muốn hệ số công suất thì mạch phải có cộng hưởng ở tần số f ' sao cho

Vậy giá trị của f ' < f. Ta chọn đáp án A

Câu 5.       Cho mạch điện hình vẽ, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch: UPQ = (V), các điện áp hiệu dụng UPN= UNQ = 60V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Giải

Giản đồ vectơ Frê-nen biểu diễn như hình vẽ.

Trong đó UNP = UNQ = UNP = 60V. nên

Hệ số công suất

Vậy ta chọn đáp án A

Câu 6.  Mạch điện xoay chiều mắc nô'i tiếp gồm có: R = , cung cấp bởi điện áp hiệudụng 100 V, f = = 1kHz. Hãy xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất

Giải

Dung kháng:

Cảm kháng:

Tổng trợ:

Cường độ dòng điện: I = U/ Z = 100/ 30 = 10/ 3 (A)

Công suất P = I2R = (102/ 32) . 30 = 333,33 W

Hệ số công suất:


--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap vat ly 12
cong suat dien xoay chieu giải vật lý giai vat ly giai bai tap ly 12 vật lý 12