Giáo án kiểm tra tiếng việt ngữ văn lớp 6

Thứ ba , 13/06/2017, 23:50 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài, soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 6

Giáo án ngữ văn lớp 7 - Giáo án ngữ văn lớp 8 Giáo án ngữ văn lớp 9 - Giáo án ngữ văn lớp 10 - Giáo án ngữ văn lớp 11 - Giáo án ngữ văn lớp 12

Các môn học đã đi qua:

                                           + Giáo án ngữ văn 6 - Chân tay tai mắt miệng (T45)

                                           + Giáo án ngữ văn 6 - Cụm danh từ (T44)

 

                                           + Giáo án ngữ văn 6 - Trả bài kiểm tra văn (T42)

 

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

           KT:  - Giúp HS hệ thống được kiến thức đã học từ đầu năm(từ, nghĩa của từ, danh từ, cụm danh từ); vận dụng vào giải các BT.

           KN: - Rèn kỹ năng trình bày bài khoa học.

           TĐ: - Giáo dục ý thức làm bài nghiêm túc, hăng say trong học tập.

B. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ

* Đề bài:

I. Phần trắc nghiệm khách quan( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu1: Trong câu sau từ nào dùng không đúng:

-         Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

A.Già                                            C.Ria

B.Quen thuộc                                   D.Nhấp nháy

Câu 2: Khi viết danh từ riêng ta phải:

A.Viết hoa toàn bộ.                     

B.Viết hoa chữ cái của tiếng thứ nhất.                 

C.Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó

D. Không cần phải viết hoa.

Câu 3:   Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ.

A.   Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị.

B.   Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị.

C.   Nghĩa của từ là sự vật, tính chất hoặc nghĩa mà từ biểu thị.

D.   Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ, …) mà từ biểu thị.

Câu 4: Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm theo em đúng hay sai?

                   A. Đúng                                 B. Sai

Câu 5: Nối cột A với cột B sao cho đúng 

 

A

Cột nối

B

1. Từ láy

 2. Từ ghép

 3. Từ đơn

 4. Từ mượn

 

a.Xà phòng,Thiên địa, Nam nhi

 b. Nhà , cửa , bàn , ghế, bảng.

 c. Nhà cửa,Sách vở,quần áo.

 d. Xanh xanh,xinh xinh,long lanh

Câu 6:Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Lẫm liệt, nao núng

              A . . . . . . . . . . . . . . .   : hùng dũng, oai nghiêm

              B . . . . . . . . . . . . . . . .  : lung lay không vững lòng tin ở mình nữa.

II. Phần tự luận ( 7 điểm)

         Câu 1(1điểm)

                           Xác định danh từ chung trong đoạn văn sau:

“Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng tư làng mở hội to lắm. Người ta kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình ngựa phun lửa bị cháy nên mới ngả màu vàng óng như thế.’’

       

         Câu 2: (2 điểm)

    Xếp các từ sau thành câu đủ hai thành phần đúng ngữ pháp:nên, chúng ta, trong giờ,trungthực,kiểmtra                                                                                                

       Câu 3( 4 điểm)

             Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 dòng với chủ đề nhà trường trong đoạn có các danh từ: thấy, cô, bạn, lớp, sân trường.

C. ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM:

I. Phần trắc nghiệm: ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

C

D

A

1d, 2c, 3b, 4a

A. Lâm liệt

B. Nao núng

II. Phần tự luận ( 7 điểm)

Câu 1:1(điểm)

- Xác định được các danh từ chung: đền thờ, làng, tháng, hội, bụi, tre, đằng ngà, huyện, ngựa, lửa.

Câu 2:( 2 điểm)

- HS xếp được thành câu văn như sau: Chúng ta nên trung thực trong kiểm tra.

Câu 3( 4 điểm)

 + Hs biết viết đoạn văn về chủ đề nhà trường trong đoạn có sử dụng các dt đã cho.

+ Các câu văn trong đoạn có sự liên kết mạch lạc , chặt chẽ, nội dung hướng vào chủ đề.

+ Trình bày khoa học, sạch đẹp, không sai lỗi chính tả.

D. TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Tổ chức: 6b

2. Tiến hành kiểm tra:

- Gv phát đề

- Hs làm bài 45 phút

E. NHẬN XÉT :

- Gv thu bài, nhận xét ý thức làm bài của HS

G. HDVN: Ôn lại toàn bộ nội dung phần Tiếng việt đã học

    - Chuẩn bị bài : Số từ và lượng từ.

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Giáo án ngữ văn lớp 6 Giáo án ngữ văn lớp 7 - Giáo án ngữ văn lớp 8 - Giáo án ngữ văn lớp 9

soan van lop 6
kiem tra tieng viet lop 6 ngu van soan bai ngu van lop 6 soan van lop 6 soan van 6