Giáo án trả bài kiểm tra văn ngữ văn 9

Thứ sáu , 19/05/2017, 08:56 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài, soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 9:

Các bài đã đi qua:

                                  +  Giáo án tổng hợp Ngữ văn lớp 9

                                  +  Giáo án ngữ văn 9 - Nghị luận trong văn tự sự (T50)

                                        +  Giáo án ngữ văn 9 - Tập làm thơ tám chữ (T54)

                                  +  Giáo án ngữ văn 9 - Tổng kết từ vững t4 (T53)

 

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN

                                    

Giáo án ngữ văn 9 - Tiết 55

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

       - Ôn tập, củng cố kiến thức văn học trung đại.

       - Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Kĩ năng:

       - Trình bày bài làm

       - Lựa chọn kiến thức đáp ứng yêu cầu câu hỏi của đề bài.

3. Thái độ:

       -Tích cực học tập, rèn luyện bổ sung kiến thức.

II. CHUẨN BỊ:

       - GV: giáo án, chấm bài, nhận xét

       - HS: Chuẩn bị câu hỏi theo đề bài, ý kiến

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

*Vào bài:

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỒI DUNG

*HĐ1: Trả bài:

-GV ghi đề và đáp án chi tiết cho học sinh xem và tự đánh giá bài làm của mình.

*HĐ2:Nhận xét:

-Ưu điểm:

+Đa số có học bài, làm bài đáp ứng yêu cầu của đề bài

+Chữ viết, trình bày đạt yêu cầu

+Số bài đạt điểm giỏi tăng lên, chiếm tỉ lệ khá cao

-Hạn chế:

+Một số em chưa thuộc bài.

+Nhiều em khi trả lời câu hỏi còn thừa những phần nội dung không cần thiết (câu 2+câu 4)

+Một vài em hiều sai câu hỏi (thái độ =quan niệm của tác giả trong câu 1-tự luận)

+Câu 2: một số em cảm nhận còn trình bày theo hình thức liệt kê

+Bôi xoá, sai chính tả còn xảy ra

+Một số bài viết dùng từ không đúng, không rõ nghĩa.

-Ý kiến HS và giải đáp của GV (nếu có)

-Kết quả:

 

I.Trả bài:

 

 

II.Nhận xét

-Ưu điểm:

 

 

 

-Hạn chế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kết quả:

 

IV. CỦNG CỐ - HD HS HỌC Ở NHÀ

* Củng cố:

* HD:Chuẩn bị bài Bếp lửa

 

giao an ngu van 9
tra bai kiem tra van soan van lop 9 soạn văn 9 giáo án điện tử giao an dien tu