Giáo án trả bài kiểm tra văn trong ngữ văn 9

Thứ hai , 03/04/2017, 12:52 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài, soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 9:

Các bài đã đi qua:

                                  +  Giáo án bài Tổng kết văn học

                                  +  Soạn bài Tổng kết văn học nước ngoài

 

                                  +  Giáo án bài Tổng kết tập làm văn

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN                               

 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

 - Ôn tập, củng cố kiến thức về truyện.        

 - Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Kĩ năng:

          -Trình bày bài làm

          -Lựa chọn kiến thức đáp ứng yêu cầu câu hỏi của đề bài.

3. Thái độ:

           Tích cực học tập, rèn luyện bổ sung kiến thức.

II.CHUẨN BỊ:

 - GV: giáo án, chấm bài, nhận xét

 - HS: Chuẩn bị câu hỏi theo đề bài, ý kiến

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: *Vào bài:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

*HĐ1: Trả bài:

-GV ghi đề và đáp án chi tiết cho học sinh xem và tự đánh giá bài làm của mình.

*HĐ2:Nhận xét:

-Ưu điểm:

-Hạn chế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ý kiến HS và giải đáp của GV (nếu có)

-Kết quả:

Lớp

Dưới 5

5 trở lên

9/1-31

0

31

9/2-32

1

31

 

I.Trả bài:

 

 

II.Nhận xét

-Ưu điểm:

+Đa số có học bài, làm bài đáp ứng yêu cầu của đề bài

+Chữ viết, trình bày đạt yêu cầu

+Số bài đạt điểm giỏi tăng lên, chiếm tỉ lệ khá cao

-Hạn chế:

+Một số em chưa thuộc bài.

+Nhiều em khi trả lời câu hỏi còn thiếu những phần nội dung của đề bài

+Đối với câu hỏi cảm nhận: một số em cảm nhận còn trình bày theo hình thức liệt kê, chung chung.

+Bôi xoá, sai chính tả còn xảy ra

+Một số bài viết dùng từ không đúng, không rõ nghĩa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.CỦNG CỐ-HD HS HỌC Ở NHÀ

 * Củng cố:

 * HD:Chuẩn bị bài Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.

trả bài kiểm tra văn giáo an tra bai kiem tra van lop 9 giao an ngu van 9