Giáo án trả bài tập làm văn số 6 trong ngữ văn lớp 8

Thứ ba , 04/04/2017, 15:13 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài, soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 8:

Các bài đã đi qua:

                                  +  Giáo án lựa chọn trật tử từ trong câu

                                  +  Soạn bài Tổng kết văn học nước ngoài

                                  +  Giáo án đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

 

TRẢ BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ 6

 

 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp HS.

- Củng cố lại những kiến thức và kĩ năng đó học về phộp lập luận chứng minh và giải thích, về cách sử dụng từ ngữ, đặt câu,…và đặc biệt là về luận điểm và cách trình bày luận điểm.

- Có thể đánh giá được chất lượng bài làm của mình, trình độ tập làm văn của bản thân mình so với yờu cầu của đề bài và so với các bạn cùng trong lớp học, nhờ đó, có được những kinh nghiệm và quyết tâm cần thiết để làm tốt hơn nữa những bài sau.   

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Chấm bài, sửa lỗi.

 - Thống kê chất lượng.

 - Soạn Giáo án.

2. Học sinh:         - Xem lại kiến thức Văn bản nghị luận.

                             - Tự nhận xột bài làm của mình.

 

C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

* Hoạt động 1: Khởi động

1. Ổn định lớp:

     8A: …………………………………………………………………

                             8B: …………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ

3. Bài mới:

 

Hoạt động 2: Trả bài.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- GV phát bài cho học sinh.

- GV hướng dẫn học sinh đọc lại bài và xem xét những chổ cần sữa của mình

 

? Xác định thể loại? Nội dung cần làm sáng tỏ? Phạm vi?

 

 

 

? Dàn ý gồm mấy phần? Nội dung từng phần?

? Lập dàn ý cho đề trên?

 

 

GV nêu ưu điểm và nhược điểm của h/s trong bài viết số 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV dựng bảng phụ chộp lỗi của h/s, gọi h/s trong lớp cùng sửa.

I. Đề bài và phân tích đề bài:

1. Đề bài:Qua bài “Chiếu dời đô” em hãy làm sáng tỏ vai trò của Lí Công Uẩn trong việc dời đô.

2. Phân tích đề bài:

- Thể loại: NL

- Nội dung cần làm sáng tỏ: Vai trò của Lí Công Uẩn trong việc dời đô.

- Phạm vi: hẹp (Bài “Chiếu dời đô”)

II. Lập dàn ý:

1. Mở bài:

2. Thân bài:      Như giáo án đó soạn ở tiết                               

3. Kết bài:         103 -104

III. Nhận xét:

1. Ưu điểm:

- Một số em làm bài có đầu tư sưu tầm tư liệu nên bài viết rất rõ ràng, cụ thể.

- Một số em biết cách làm bài văn nghị luận, diễn đạt trôi chảy, rõ ràng

2. Nhược điểm:

- Nhiều em chưa phân biệt nghị luận với kể, tả.

- Nhiều bài viết chưa nêu được vấn đề ở mở bài.

- Sai lỗi chính tả quá nhiều.

- Diễn đạt còn vụng.

- Trình bày bố cục chưa hợp lí

- Có bài lối viết ngông, sá, đi lan man chưa đúng trọng tâm vấn đề.

-  Nhiều em chữ viết quá xấu, trình bày rối rắm

IV. Sửa lỗi:

1. Chính tả:

Quả -> của

2. Dựng từ:

3. Diến đạt:

4. Câu:

5. Dấu câu:

V. Trả bài và gọi điểm:

Gv trả bài cho h/s so sánh, soát lỗi của mình, trao đổi bài với bạn để sửa chữa.

- Đọc bài viết khá, tốt:

- Đọc bài viết yếu, kém:

 

Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò:

          - Nhắc lại lí thuyết Văn bản nghị luận.

­          - Nhắc nhở HS những điểm lưu ý khi làm bài viết Tập làm văn.

          1. Xem lại lí thuyết và tự viết lại bài.

          2. Chuẩn bị bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

giáo án trả bài làm văn số 6s oạn bài lớp 8 soan van 8 soạn văn lớp 8 giáo an