Global Check-in và System info and Home page trong joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:30 GMT+7
     

Bài trước ta đã đi về cách quản lý Joomla 3.6: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-4-35-1544.html

Bài này chúng ta tiếp tục đến với phần check - in toàn bộ trong joomla 3.6

                                 GLOBAL CHECK-IN (CHECK-IN TOÀN BỘ)

 

         Khi User sửa một file, Joomla đổi trạng thái của nó thành “Checked Out". Trong thực tế, khi các file bị khóa chỉ User đã Check out mới có quyển làm việc với nó. Đây là tính năng bảo vệ để ngăn chặn việc hai User cùng sửa một tài liệu tại cùng một thời điểm, vì vậy sẽ tránh được việc mất mát dữ liệu lúc lưu trữ. Khi User nhấp đúp vào biểu tượng “Save” hay “Cancel” để file được Check in trở lại. Nếu có một lỗi kết nối hoặc User ấn nút Back trên trình duyệt thì file có thể đứng lại ở thời điểm Checked out, nghĩa là không ai có thể sửa.

         Một file vẫn ở trạng thái “Checked Out” cho tới khi User nhấp vào “Save" hay “Cancel”, tại thời điểm file “Checked Out”. Tuy nhiên, nếu có một lỗi kết nối và User ấn nút Back trên trình duyệt mà không lưu hay hủy bỏ công việc dang tiến hành thì file vẫn ở trạng thái “Checked Out”.

         Điều này có nghĩa là không ai có thể sửa content item này ngoài người dã “Checked Out” item hoặc Super Administrator. Nó thường được báo cáo vì những User có thể sửa hay truy cập vào những item, vì vậy bạn có thể kiểm tra bằng cách nhln vào cột “Checked Out” trong danh sách tile Section, Category hay Item.

        Nếu muốn sửa một item “Checked Out", bạn sẽ phải yêu cầu người đã “Checked Out” hoặc Super Administrator “Check In” trở lại. Joomla có một giao thức gọi là “Global Check-in” cho phép mộ Administrator mở khỏa tất cả các file hiện thời bị Checked Out. Sau khi thự< hiện “Global Check-in” Joomla trả lại một danh sách chỉ ra có bao nhiêu iterr và từ những bảng nào được Checked in trở lại.

Cảnh báo: bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi làm việc này vì bất kỳ a, đang sửa một tài liệu sẽ gây mất rất nhiều thời gian và có khi bị mất dữ liệu.

Ngoài ra bạn có thể chọn menu Site > Maintenance > Clear Cache để làm sạch hệ thống trang web.

                       SYSTEM INFO (THÔNG TIN HỆ THỐNG)

System Intormation cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống mà site Joomla của bạn được triển khai. Để biết thông tin hệ thống, bạn chọn menu Site > System Intormation trong giao diện Administration.

             System Intormation bao gồm thông tin phiên bản của hệ điều hành, MySQL, PHP, Web Server và Joomla. Nó cũng bao gồm những cài đặt PHP có liên quan. Thông tin trên trang rất hữu dụng cho những người phát triển Joomla cố gắng giúp bạn chữa một lỗi trong hệ thống. Vì vậy bạn nên gửi thông tin này kèm theo báo cáo lỗi hoặc yêu cầu hỗ trợ đến những torum Joomla.

                     QUẢN LÝ HOME PAGE (TRANG CHỦ)

           Trước hết bạn hãy tìm hiểu khái niệm chung về Home Page và FrontPage Component trong Joomla vì có nhiều người dễ nhầm lẫn hai khái niệm này.

Home page (trang chủ): đây là nơi mà User bắt dầu, khi một visitor (khách viếng thăm) đánh địa chỉ URL trang web của bạn (ví dụ: http://localhost/joomla/index.php) hay khi họ đến từ một site khác “Home Page” thường là trang đầu tiên họ thăm

Home page tự nó là một item được publish đầu tiên trong “main menu” section của Menu Manager.

Chú ý: “Home page” của bạn giống như “Front page” (trang đầu). Ngay cả nếu “main menu” Module không được publish, thì “Home page” cũng sẽ hiển thị Menu Item trên dầu của danh sách “main menu” của những Item.

FrontPage Component: có chức năng publish những content vào Home page. Bạn có thể gán Content Item bất kỳ vào Home page bằng cách đặt dấu kiểm vào thông số “FrontPage” trong trang “Edit” Content Item (trong Back- end cũng như Front-end).

Cấu hình mặc định đặt liên kết đến “FrontPage Component” tới item được publish đầu tiên trong “mainmenu” menu. Nhưng với component bất kỳ khác nó có thể đặt bất kỳ đâu trong các menu của bạn.

Qua các mục giới thiệu chi tiết về Joomla 1.6.3, bạn đã có thể quản lý và thao tác trên joomla. Chương 4 tiếp theo sẽ hướng dẫn từng bước cơ bản dể xây dựng một trang web cùng với Joomla.

Thông qua các bài tập này, bạn có thể hình thành nên một trang web cơ bản nhất.

Phần 1: Những vấn đề cơ bản trong Joomla

Hướng dẫn lập trình web với Joomla từ a-z

joomla 3.6 lap trinh joomla code joomla global check in web hoc joomla system info