Hướng dẫn cài đặt Joomla 3.6 và Xampp

Thứ hai , 15/05/2017, 08:15 GMT+7
     

Việc cài đặt Joomla rất dễ dàng, bạn chỉ cần lên trang web của Joomla tải (download) gói cài đặt mới nhất về. ở đây bạn làm quen với gói Joomla 3.6.3, sau đây là hai cách cài đặt để sử dụng Joomla.

Cách 1: Joomla chạy trên nền server xampp-win32-1.7.3 Bạn phải cài gói XAMPP để chạy trên máy (localhost). Điều quan trọng đầu tiên là bạn phải tạo 1 database với tên tự đặt như sau:

Coilation - charset: ’'utt8_generaLci"

Bưóc 1: Sau khi cài dặt gói XAMPP, tiến hành khởi động chương trình. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng XAMPP trên màn hình desktop. Nhấp nút Start tại dòng Svc Apache và Svc MySql. Khi đó nút Start sẽ đổi thành Stop và chữ Running xuất hiện như hình. Nếu không sử dụng XAMPP bạn hãy nhấp nút Stop để kết thúc. Nếu tắt ngang thì máy của bạn có thể bị lỗi

BƯỔC 2: Khởi động trình duyệt web, trên thanh địa chỉ bạn gõ:

http://localhost/xampp.

Trong khung Tools nhấp chọn phpMyAdmin như hình bên.

Cửa sổ giao diện phpMyAdmin xuất hiện, tại mục MySQL localhost điền tên database bất kì vào khung Create new database. Trong khung MySQL connection collation bạn chọn kiểu gõ là “Utf8_general_ci”. Sau

cùng, nhấp nút Create để tạo mới dữ liệu.

BƯỚC 3: Upload lên server và giải nén gói Joomla bỏ vào thư mục gốc.

Chọn đường dẫn vào C:xampphtdocs sau đó đưa gói joomla bỏ vào thư mục htdocs .

Bước 4: Chọn ngôn ngữ cài đặt.

Trên thanh địa chỉ, gõ http://localhosƯjoomla/... (nếu cài trên máy). Màn hình cài đặt xuất hiện, nhấn chọn ngôn ngữ cài đặt là tiếng Việt (bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ cài đặt khác tùy ý). Nhấn Next để tiếp tục.

BƯỚC 5: Kiểm tra cấu hình hệ thống.

Nếu bạn thấy cấu hình cài đặt sau khi duyệt qua dều hiển thị màu xanh thì có thể nhấp nút Tiếp theo để cài đặt. Tuy nhiên cũng có 1 số hiển thị màu đỏ, nếu bỏ qua bạn vẫn có thể tiếp tục nhưng một số chức năng có thể không hoạt động. Nhấp nút Tiếp theo để cài đặt

Bước 6: Thông tin về bản quyền.

Bạn nên dành thời gian để đọc qua về phần này. Nhấp nút Tiếp theo để cài đặt

BƯỚC 7: Thiết lập các thông số để kết nối dữ liệu.

Trong cột các thiết lập căn bản, bạn điền nội dung như sau: Loại cơ sở dữ liệu chọn MySQL (nếu sử dụng phpMyAdmin).

Tên máy chủ: localhost (nếu chạy trên máy).

Tên đăng nhập mặc định: root.

Mạt khâu: phân này bạn có thể bỏ qua, nhưng nếu muốn bảo mật dự liệu thì bạn có thể điền vào đây.

Tên cơ sở dữ liệu: joomla (tên gói database tạo ở bước 2).

Tiền tô' cho bảng: qn_ (bạn có thể đặt tùy ý thay cho job_ mặc định).

Xử lý cơ sở dữ liệu cũ: chọn mặc định thư mục sao lưu.

Sau khi hoàn thành, nhấp nút Tiếp theo 

BƯỚC 8: Thiết lập các thông số FTP.

Mục này bạn có thể bỏ qua (nếu chạy trên localhost). Nếu máy bạn hỗ trợ thì điền các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, đường dẫn gốc FTP. Sau đó nhấp nút tự động tìm đường dẫn FTP, bạn nên dùng chính tài khoản upload bộ joomla lên host.

cắu hình FTP.

BƯỚC 9: Thiết lập cấu hình website joomla của bạn.

Tên trang web: stepjoomla (tên này do bạn tự đặt).

Email của bạn: joomla@gmail.com(không cần là địa chỉ mail thật). Tên đăng nhập quản trị: admin (có thể điền tài khoản khác).

Mât khẩu quản trị: cái này quan trọng bạn cán phải nhớ

Trong khung Bộ dữ liệu mẫu, bạn nhấp chọn nút Cài đặt dữ liệu mẫu 

Chú ý: phải chọn mục Detault English (GB) Sample Data rôi nhâp nút Cài đặt dữ liệu mẫu.

Thông báo Dữ liệu mẫu đã được cài đặt thành công

xuất hiện, khung bộ dữ liệu mẫu sẽ bị mờ đi như hình.

BƯỚC 10: kết

thúc cài đặt.

Nhấp nút Xóa thư mục cài

đặt để hoàn thành 

Bước 11:                 nhấp vào

Administrator

Administrator ở phía trên góc phải màn hình để vào giao diện dành cho người quản trị.

Giao diện login của quản trị hệ thống xuất hiện.

Bạn đăng nhập với tài khoản đã thiết lập ở bước 9 và nhấn nút Login. .

UserName: admin.

Password: ******** (mật khẩu bạn khai báo).

Cách 2: Joomla kết hợp vối phẩn mềm USBVVebserver 8

Đây là phần mềm gọn nhẹ có thể tùy chỉnh Port Apache và MySQL mà không cần phải cài đặt. Sau đây là các bước để sử dụng USBVVebserver 8:

 

Nhấp chọn vào file usbvvebserver để khởi động chương trình, hoặc cũng có thể Send to (gửi) biểu tượng này lên màn hình desktop để thuận tiện cho việc sử dụng. Giao diện làm việc chương trình xuất hiện như hlnh dưới.

Khi chạy Joomla trên localhost, bạn sử dụng 2 cổng mặc định sau khi cài đặt như hình bên.

Port Apche: 8080

 

Port MySQL: 3307

Chúc các bạn cài đặt thành công.

Mua sách thì liên hệ: Email: nguyenvannam038@gmail.com giá chỉ bằng 1/2 giá trên thi trường

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Photoshop CS6: here http://congnghegi.com/ve-voi-cong-cu-pen-trong-photoshop-cs6-phan-2-36-1537.html

web joomla code joomla học joomla online lap trinh web nukeviet lap trinh code php