Hướng dẫn sự dụng microsoft word trong Office 2016

Thứ tư , 10/05/2017, 14:57 GMT+7
     

CHƯƠNG 1:  KHỞI ĐẨU VỚI MICROSOFT WORD

Điều đầu tiên bạn cần phải tìm hiểu các nút trong cửa số tài liệu xung quanh màn hình của chương trình Microsoft Word và các nút điều khiển này sẽ giúp bạn tạo nột tài liệu vàn bản một cách dễ dàng hơn

Khởi động word

Đế bắt đầu sử dụng Microsoít Word, điều đầu tiên bạn phải thực hiện là mở chương trình. Trong phần này, bạn sẽ học khởi dộng chương trình Microsoít Word trong Windows 8.

       1.      Click vào nút Start

       2.     Click vào mùi tênAll app

       3.     Click vào biêu tượng chương trình Word 2016.

       4.     Cửa sổ chương trình VVord sẽ được hiển thị

Thú thuật

 

   Nếu như ban click vào nút Start và clìck vào menu con All app đề mở chương trinh Microsott Word. bạn cùng có thế click dôi chuột vào biếu tượng Microsott Word trên màn hình máy tinh dể khởi dộng chương trình.

Thoát chương trình

      Sau khi bạn hoàn tất công việc trong chương trình [viicrosoíl Word, hạn sẽ đóng cửa sổ chương trình và nếu lihưbạn chưa lưu tài liệu, Word sẽ yêu cầu bạn lưu tài liệu trước khi thoát chương trình, và các nút trong cửa sổ tài Ịiệu Word sẽ biến mất

    1.  Click vào nút Close phía trên bên phải cửa sổ chương trình

    2.  Nếu như bạn chưa lưu tài liệu , Word sẽ hiên thị một hộp thoại nhắc nhớ bạn. Click vào nút Save dế’ lưu tài liệu, click vào Don’t Save để không lưu Lài liệu, hoặc click vào Cancel đế vẫn mớ cửa sổ chương trình Word.

    3.  Bạn cũng có thể click vào menu File phía trên bên trái cửa số chương trình

    4.  Click vào nút Close để thoát cửa sỏ chương trình.

Thủ thuật.

      Để tắt chương trình bạn có thể bấm phím nhanh là Ctrl + W

Điều hướng cửa sổ chương trình

         Trong cửa sổ chương trình Microsoft Vord có một sí yếu tố quan trọng mà bạn cần biết. Đầu tiên, bạn cái phải biết nơi đê’ tìm kiếm tất cả các lệnh sẽ sừ dụrì nhàm để tạo và định dạng tài liệu. Các tab File, than! cóng cụ Quick Access, và Ribbon chứa tất cả các lệnh bạ! sẽ sư dụng nhiều nhất. Chính giữa cửa sổ là nơi bạn s tạo và chinh sửa tài liệu, và bạn sẽ sử dung thanh cuộn để di chuyển khung xem tài liệu thanh trạng thái nằm ở phía dưới sẽ giúp thông báo cho bạn biết số trang số lượng từ và các thiết lập thu phóng.

    1. Sư dụng thanh còng cụ Quick Access đê lưu tài liệu, hoặc lùi lại vá thực hiện lại một hành động

    2. Khi click vào tab File, sẽ cho phép bạn mở khung xem vơi tát cả các loại tùy chọn và tính nhng đế làm việc với tập tin tài liệu.

    3 . Các nhóm Ribbon cùa Microsoft Vord dược tạo thành các tab. Khi click vào các tab này đế xem các lệnh liên quan

    4. Sư dụng các nút điều khiến phía trên bên phải cứa sổ chương trình để tối ưu hóa hoặc đóng cửa sổ chương trình VVord.

    5. Khu vực làm việc là nơi bạn nhập và chinh sửa vànl^ủ th ban, với thanh cuộn nằm bên phải và phía dưới nhằm để đi chuyển cửa số tài liậu xung quanh màn hình

    6.  Thanh trạng thái sẽ hiên thị các trạng thái, chẳng yindo hạn như các trang hiện hành bạn đang xem và đếm các từ.

    7.  Ba nút xem này nhằm cho phép bạn chon các khung xem bố trí tài liệu

  Sử dụng thanh Zoom (thu phóng)để thay đổi phóng cửa sổ tài liệu

Thủ thuật dùng phím tắt

Bạn có thể click vào nút View trong tab Show sau đó hãy click chọn dấu tích Ruler để hiện thị các thước kẻ ngang hoặc dọc nhằm giúp bạn tạo khung văn bản

Bài trước: Hướng dẫn sự dụng PhotoShop CS5, CS6

Hướng dẫn Joomla 3.6

Key word Office: office 2016,microsoft office 2016 ,office 2016 mac ,office for mac 2016 ,windows office 2016 ,office 2015 ,office home and business 2016 ,microsoft office 2015 ,office 2016 windows,microsoft office ,microsoft word ,word ,microsoft office 2016,microsoft office 2010 ,word 2013,thu thuat office,học word 2010 ,cách sử dụng word 2010 ,hướng dẫn sử dụng word 2010,bộ cài office 2007 ,cài office 2010,cách cài office 2010,cài word 2010,

hướng dẫn sự dụng và cài đặt office 2016 toàn tập, Office full , office 2016 dowload

Bộ  Office 2016

congnghegi.com
Office full office 2016 dowload huong dan office microsoft office 2016