Hướng dẫn sự dụng microsoft word trong Office 2016 P2

Thứ tư , 10/05/2017, 14:57 GMT+7
     

Các bài viết đã đi qua: Hướng dẫn sự dụng Word 2016 P1

Hôm nay chúng ta sẽ đi các nội dung sau:

I . Tối ưu hóa cửa sổ chuong trình 

1. Đề giảm thiểu cửa sổ chương trình, bạn hãy click vào nút Minimize

2.     Để quay trở lại cửa sô tài liệu chương trình ban đầu, bạn hãy click một lần nữa vào nút có biểu tượng Microsoít Word nằm trên thanh tác vụ Windows.

3. Đế phóng to cửa sổ, hãy click vào nút Maximize nằm ở phía trên bên phải cửa sổ chương trình

4. Cửa sổ chương trình được lấp đầy màn hình máy tính.

Thủ thuật

Click chuột phải vào thanh tiêu đề sau dó chọn Maximize

Để phóng to cùa sổ chương trình, bạn cũng có thể click đôi chuột vào thanh tiêu đề, hoặc click chuột phải vào thanh tiêu đề sau đó chọn Maximize.

II. Làm việc vơi tab File

Khi tab File được kích hoạt, thực sự là một hệ thống menu và hộp thoại được kết hợp và hoạt động như là một kho lưu trữ cho các nhiệm vụ tài liệu liên quan khác nhau, chẳng hạn như lưu trữ, mở mới tập tin, các tập tin in ẩn, hiện, kiểm soát quyền truy cập, chia sẻ và truy cập các tùy chọn trong một tài liệu

1.      Click vào tab File.

 

2.      Word sẽ hiển thị khung xem với các nhiệm vụ tài liệu được tổ chức thành các nhóm hệt kê nằm ở khung bên trái.

3.  Việc click vào một lệnh để xem các tùy chọn liên kết hoặc mở các hộp thoại. Trong ví dụ này, tùy chọn New được hiển thị, và bạn có thể mở một tài liệu mới dựa vào các mẫu có sẵn

4 . Click vào nút mũi tên phía trên bên trái Ribbon đế trở về của số Word, hoặc chỉ cần nhấn phím Esc trên bàn phím.

III. Tối ưu hóa thanh công cụ Quick Access

Thanh công cụ Quick Access nằm ởgóc trên cùng bên trái của cửa sổ chương trình. Nó chỉ chứa một vài nút thường được sử dụng bởi người dùng Word như: Save, Undo và Redo. Bạn có thể tùy biến thanh công cụ này nhằm bao gồm các lệnh khác nhau mà bạn sử dụng nhiều nhất. Khi bạn hiển thị menu tùy biến này, bạn có thề chọn hoặc hủy chọn các lệnh mà bạn muôn hiến thị trên thanh công cụ. Đế hiển thị nhiều lệnh hơn, bạn có thể mở hộp thoại Word Options đế tuỳ biến thêm thanh công cụ

Hộp thoại Word Options trong Microsott Word 2016.

1. Click vào nút mũi tên trên thanh Customize Quick Access Toolbar.

2. Click vào nút bạn muốn bật hoặc tắt công cụ

3. Word sẽ hiên thị các thay đổi (công cụ New được thay đổi) trên thanh Customize Quick Access Toolbar

IV. Loại bỏ công cụ trên thanh Customize Quick Ac­cess Toolbar

 Để loại bỏ công cụ trên thanh Customize Quick Ac­cess Toolbar, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

1. Click vào menu File.

2. Click vào tùy chọn Optios.

Hộp thoại Word Options sẽ hiển thị.

3.     Click vào tùy chọn Customize Quick Access Toolbar.

4.     Click chọn công cụ muốn loại bỏ.

5.     Click nút Remove.

6.     Click OK để thoát hộp thoại Word Options

 

Thủ thuật

 

Dề loại bỏ công cụ trên thanh công cụ Customne Quick Access Toolbar, clickị phải vào công cụ muốn loại bỏ, dick Remove trom Quick Access Toolbar.

 

su dung word 2016 office 2016 thu thuat word chinh sua van ban word 2016