Kiểm tra 1 tiết - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 13:47 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 tòan tập

Kiểm tra 1 tiết

I. Mục tiêu 

        Đánh giá kết quả tiếp thu của học viên về phần Lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các chương, bài đã học.

II. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

        Học viên có sự thông hiểu, nhận thức về lịch sử thế giới hiện đại thời kì sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, Liên Xô và các nước Đông Âu, các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai; quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học – công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Kĩ năng

     Rèn luyện cho học viên các kĩ năng:

        - Nhận dạng câu hỏi.

        - Biết tư duy, vận dụng, phân tích để giải quyết vấn đề, các yêu cầu của đề bài kiểm

3. Đề bài

         Có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của từng lớp, từng đối tượng học viên.

4. Nội dung đề

          Tùy tình hình học tập của các lớp mà giáo viên cho đề từ 2 đến 3 câu trong thời gian 45 phút, trong đó có một câu hỏi phụ dành cho học viên khá - giỏi.

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
kiểm tra 1 tiết sử 12 giáo án lịch sử 12 giao an su lop 12 giao an su toan tap 12