Kiểm tra 1 tiết - Giáo án sử 12

Chủ nhật , 29/07/2018, 15:46 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập

KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. Mục tiêu

        Đánh giá kết quả tiếp thu của học viên về phần Lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến Chiến tranh thế giới thứ hai.

II. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

        Học viên có sự thông hiểu, nhận thức về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945, nhất là nắm vững phong trào dân tộc dân chủ trong các giai đoạn khác nhau, ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

1. Kĩ năng

        Rèn luyện cho học viên các kĩ năng:

             - Nhận dạng câu hỏi.

             - Biết tư duy, vận dụng, phân tích để giải quyết vấn đề, các yêu cầu của đề bài kiểm tra đã đưa ra.

2. Đề bài

        Có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của từng lớp, từng đối tượng học viên.

3. Nội dung đề

        Tùy tình hình học tập của các lớp mà giáo viên cho đề từ 2 đến 3 câu trong thời gian 45 phút, trong đó có một câu hỏi phụ dành cho học viên khá giỏi.

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
Giáo án lịch sử 12 soạn giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập giao an su 12 giao an toa