Làm việc với bảng trong word 2016

Thứ năm , 11/05/2017, 14:49 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       Tạo style trong word 2016

                       + Tạo chữ to đầu dọng (Drop cap) trong word 2016

                       + Thêm watermak trong Ofice 2016

LÀM VIỆC VƠI BẢNG (TABLE) TRONG WORD

          Bảng là một cách tuyệt vời đề tố chức dữ liệu và các loại thông tin khác nhau trong một tài liệu. Các cấu trúc của bảng được dựa vào các cột và các hàng giao nhau, nhằm tạo thành các ô sẽ làm các bảng thật lý tưởng cho việc tạo danh sách và tổ chức văn bản, hình ảnh, hoặc thậm chí tạo các bố cục trang. Các bảng trong Microsoít Word thì vô cùng linh hoạt và bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ các cột và hàng nếu cần thiết. Bạn cũng có thể trang trí vào bảng với các định dạng, nhằm làm cho bảng hấp dẫn hơn trong tài liệu Word. Trong chương này, bạn sẽ học tạo các bảng.

Chèn một bảng

          Bạn có thể sử dụng các bảng để sắp xếp văn bản và các thành phần khác nhau nhằm thêm vào tài liệu Word. Các bảng được xây dựng vào các hàng và cột được giao nhau để tạo thành các ô. Các ô là nơi bạn nhập văn bản. Khi tạo một bảng, bạn có thể xác định chính xác có bao nhiêu cột và hàng cần thiết. Một khi tạo bảng, bạn có thể click vào một ô và bắt đầu nhập văn bản.

1.      Click vào tab Insert.

2.      Click vào Table.

3.      Click và rê qua số cột và hàng bạn muốn tạo bảng

4.      Word ngay lập tức sẽ bổ sung thêm bảng vào tài liệu với con trỏ chuột được nằm trong ô đầu tiên và sẵn sàng nhập văn bản

5.    Word sẽ hiện thị 2 tab của Table Tools: Desgin và Layout

Thủ thuật

          Bạn có thể thấy rất nhiều công cụ định dạng xuất hiện của một bảng trong phần Table Tools Design và tab Layoput, bao gồm các công cụ tô bóng và các đường viền

Chèn các bảng bằng Quick Table

          Ngoài việc tạo bảng trong phần vừa qua, bạn cũng có thể sử dụng một loạt việc tạo bảng được thiết lập sẵn trong Word, gọi là Quick Tables. Quick Tables còn bao gồm lịch ngày tháng, danh sách bảng, các bảng với các tiêu đề phụ và v.v.v... Một khi bạn chọn một bảng được thiết lập sẵn, bạn cũng có thể thay thế văn bản bằng văn bản của riêng bạn.

1.       Click vào tab Insert.

2.       Click vào Table.

3.       Click vào Quick Tables.

4.       Chọn một bảng bạn muốn sử dụng từ menu Gallery

5.     Word ngay lập tức chèn bảng

Vẽ các bảng

         Kỹ thuật này nhằm cho phép bạn tạo các bảng và các ô có kích thước tùy chỉnh nhằm phù hợp với nhu cầu của riêng bạn, trong việc vẽ các bảng, các cột và các hàng với các kích thước riêng biệt.

1.     Click vào tab Insert.

2.     Click vào Table.

3.     Click vào Draw Table

4.    Con trỏ chuột sẽ xuất hiện với hình dạng một biểu tượng cây bút chì. Sau đó click và rê để vẽ bảng

Thủ thuật

        Bạn có thể chèn tất cả các mục vào các ô trong bảng, bao gồm cả các bảng khác và các hình dạng khác sẽ chèn thêm vào tài liệu của bạn

5.    Click và rê để xác định môi cột trong bảng.

6.    Click và rê để xác định mỗi hàng trong bảng

7.    Tiếp tục thêm các đường để tạo thêm các ô trong bảng

8.     Để chuyển đổi qua vẽ bảng bằng bút chì, click vào tab Layout > Draw Table.

9.     Để thêm văn bản vào một ô, click vào bên trong ô và bắt đầu nhập văn bản

Thủ thuật

       Bạn có thể xóa các đường trong bảng bằng cách chọn công cụ Eraser trên tab Layout, sau đó click vào các đường bạn muốn loại bỏ

Keyword: hoc excel,học excel cơ bản, học excel 2010, tu hoc excel, tự học excel, các hàm trong excel, học excel online, cách học excel, tự học excel 2010,microsoft office 2016, microsoft office 2016 ,microsoft office for mac ,office for mac ,office mac ,microsoft office ,word 2010 ,office 2016 ,office 2010 ,microsoft office 2010 ,word online ,word ,office 2013 , powerpoint 2016 ,microsoft word ,calendar 2016 ,word excel ,word 2003 ,miss world 2016 ,word 2007 ,microsoft word 2007 ,download microsoft word ,microsoft word 2010 ,microsoft office 2007

word 2016
tạo bảng tao bang trong word 2016 lam viec vơi table xoa bang ve bang congnghegi