Làm việc với các tài liệu trong Word 2016

Thứ tư , 10/05/2017, 15:15 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       + Chế độ xem Zoom tài liệu

                       + Làm việc với File

                       Làm việc với Ribbon

Các tập tin mà bạn tạo trong Microsoít Word được gọi là các tài liệu. Bạn có thế tạo, chỉnh sửa và lưu tài liệu, tái sử dụng chúng một lần nữa như là một tài liệu mới, biến chúng thành các mẫu để tạo nhiều tài liệu hơn và in ấn chúng. Bạn cũng có thề click vào các thiết lập bảo mật của Word để gán quyền để kiểm soát những người dùng khác nhằm chỉnh sửa tài liệu của bạn hoặc sử dụng mật khẩu để kiểm soát những người dùng có thể xem tài liệu của bạn. Các tác vụ trong phần này tập trung vào cách làm việc với các tập tin tài liệu. Bạn sẽ học cách đề lưu các tài liệu Word qua các định dạng tập tin khác nhau, cách để xem nhiều tài liệu và làm thế nào để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các tài liệu. Tất cả các lệnh và các tính năng mà bạn sử dụng nhằm làm việc với các tài liệu được tìm thấy trong hậu trường của tab File

Khung xem hặu trường Word cho phép bạn kiểm soát các tài liệu theo các g, cách thức khác nhau trong một vị trí rất thuận tiện.

Bắt đầu tài liệu mới

Bất cứ khi nào bạn mở cửa sổ chương trình Word, sẽ có một tài liệu mới đang chờ bạn để bắt đầu công việc. Sau khi bạn bắt đầu thêm nội dung vào tài liệu, bạn có thể lưu tài liệu như là một tập tin và xem lại tài liệu một lần nữa. Bạn cũng có thể bắt đầu các tài liệu mới bất cứ lúc nào. Đế bắt đầu một tài liệu mới, bằng cách sử dụng tab File để mở giao diện hậu trường. Khung xem của bạn là hậu trường nơi có một cửa sổ cho tất cả mọi thứ có liên quan đến tài liệu. Để bắt đầu một tài liệu trống mới, chọn Blank document. Đế tìm hiểu thêm về cách sử dụng các mẫu và các tác vụ “Hãy áp dụng một mẫu” trong chương này.

 

1.      Click vào tab File để mỏ' menu khung xem hậu trường.

2.       Click vào nút New

3.      Click vào Blank document. Bạn cũng có thể chọn một kiểu tài liệu từ danh sách các mẫu có sẵn trong khung bên phải.

   Thủ thuật

Bạn có thể nhấn giữ tổ hợp phím tắt Ctrl + N để tạo một tài liệu mới

Đóng một tài liệu

Bạn có thề đóng tài liệu mà bạn không muốn chỉnh sửa hoặc xử lý trên máy tính của bạn. Đóng một tài liệu 1 tuy nhiên không đóng cửa sổ chương trình, chỉ cần đóng I các tập tin bạn đang làm việc. Nếu như bạn chưa lưu lại công việc trước khi đóng, Word sẽ nhắc nhở bạn bằng một hộp thoại trước khi đóng tập tin.

 

Hộp thoại Microsott Word sẽ xuất hiện nhắc nhở bạn nếu như tài liệu chưa được lưu.

1. Click vào tab File

2.Click vào nút Close để đóng tài liệu

3. Nếu như không có các tài liệu khác đang mở, Microsoít Word chỉ hiển thị một không gian trống

    Thủ thuật

Bạn cũng có thể đóng một tài liệu đang mở tuy nhiên không đóng chương trình Word bằng cách nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl + w để đóng tài liệu đang mở

Lưu tài liệu

Sau khi bạn bắt đầu thêm nội dung vào một tài liệu, bạn có thể lưu các tập tin để sử dụng lại một lần nữa sau đó. Các file văn bản được lưu với định dạng file .docx trừ khi bạn có các chỉ định khác. Đối với hầu hết người dùng, định dạng tập tin được chỉ định phía sau hậu trường và bạn không bao giờ nhìn thấy các tập tin mở rộng .docx như là một phần của tên tập tin, trừ khi bạn bật các tính năng này. Bạn cũng có thể lưu các tài liệu Word như là định dạng tập tin khác nếu cần thiết. Ví dụ như, bạn có thể lưu tài liệu dưới dạng tập tin PDF hoặc một trang web, nhằm chia sẻ với người nào đó mà không sử dụng chương trình Microsoft Word.

1. Click vào nút Save trên thanh công cụ Quick Access để mở hộp thoại Save As.

Hộp thoại hậu trường sẽ được hiển thị.

2. Click vào nút Browse.

Hộp thoại Save As sẽ được hiển thị.

3.      Click vào trong hộp File name và nhập tên cho tập tin.

4.      Để lưu các tập tin trong một định dạng tập tin khác nhau, click vào mũi tên xổ xuống Save as type và chọn các định dạng khác

Lưu Ý

      Khi nói đến việc đặt tên cho tài liệu, bạn phải tránh sử dụng các ký tự sau đây:/1: <> / *?. Bạn cũng có thể sữ dụng dấu chấm (.) như là một phần của tên tập tin, chẳng hạn như.tàiliệu.docx.

5.      Để lưu tài liệu vào một thư mục cụ thể, diều hướng đến thư mục và sau đó click đôi chuột vào tài liệu đó.

6.      Click vào nút Save đế lưu.

7.     Tên tài liệu mới sẽ xuất hiện trên thanh tiêu đề

Keyword: Office 2016, word 2016, huong dan su dung, thu thuat,  huong dan su dung word

 

 

Office 2016 word 2016 huong dan su dung thu thuat huong dan su dung word