Mở và in file trong Office 2016

Thứ tư , 10/05/2017, 15:15 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       + Chế độ xem Zoom tài liệu

                       + Làm việc với File

                       Tạo tài liệu - lưu tài liệu

Phần này chúng ta tiếp tục đi về vấn đề:

Mở một tài liệu

         Bạn có thể mở tài liệu đã lưu từ trước để làm việc với chúng một lần nữa. Bạn cũng có thể sử dụng khung xem hậu trường để mở các tập tin thông qua tùy chọn Open để xem danh sách các tài liệu gần đây.

1.    Click vào tab File

2.    Click vào Open > Browse để hiển thị hộp thoại open.

Hộp thoại Open sẽ được hiển thị.

3.    Trong cửa sổ thư mục, điều hướng đến thư mục chứa các tài liệu mà bạn muốn mở.

4.    Click vào fĩle tài liệu và click Open để mở tài liệu

Thủ thuật

         Bạn có thể mở tài liệu bằng cách nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl + 0 > click vào nút Browse để mở hộp thoại Open và sau đó mở tài liệu.

 

5.    Click vào tab File.

6.    Click nút  Open -> Recent 

7.    Click vào tài liệu mà bạn muốn mở.

Thủ thuật

           Lệnh Open được thêm trên thanh Quick Access Toolbar

        Nếu như bạn không muốn mất thời gian để mở tab File mỗi khi bạn muốn mở một tập tin trong hộp thoại Open, bạn có thể thêm lệnh Open trên thanh Quick Access Toolbar nhằm tiết kiệm thời gian. Hãy xem tác vụ‘Tối ưu hóa thanh công cụ Quick Access ” trong Chương 1 để tìm hiểu thêm

In ấn tài liệu

        Khi bạn đã sẵn sàng để in một tài liệu, bạn có thể chọn một loạt các tùy chọn in ấn thông qua khung xem hậu trường cũng như xem trước các trang tài liệu. Bạn có thể kiểm soát số lượng bản in, định hướng trang và máy in mà bạn sử dụng

1.    Click vào tab File.

2.    Click nút Print để hiển thị các tùy chọn in và xem một bản xem trước của tài liệu.

3.    Xác định số lượng bản sao bạn muốn in.

4.    Để thay đổi máy in, click vào menu Printer và chọn một máy in từ trong danh sách

Thủ thuật

        Công cụ Print được thêm trên thanh Quick Access Toolbar

         Để in tài liệu bằng cách sử dụng các thiết lập mặc định, chỉ cần click vào nút Print. Dể cho việc in ấn nhanh hơn, hãy thêm công cụ Print trên thanh Quick Access Toolbar. Xem tác vụTối ưu hóa thanh công cụ Quick Access Toolbar" trong chương 1 để tìm hiểu thêm. Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím tắt, nhấn giữ phím Ctrl + p để mở hộp thoại Print

5.      Click vào đây để xác định xem bạn có muốn in toàn bộ tài liệu, văn bản đã chọn, trang hiện tại. Bạn cũng có thể chỉ định một loạt các trang in.

6.      Di chuyển xuống để xem các thiết lập cho việc lựa chọn hướng giấy, kích thước giấy, lề, và đối chiếu các tài liệu

7.      Nếu như tài liệu của bạn có nhiều hơn một trang, bạn có thể click vào nút Next Page để xem mỗi trang trước khi in.

Click vào nút Print để in tài liệu

Keyword: microsoft office,microsoft word ,word ,microsoft office 2016 ,microsoft office 2010 ,word 2013 ,office 2010 ,microsoft word 2010 ,microsoft office suite ,word office 
học word 2010 word 2016 su dung ofice microsoft word 2016 office 2010