Nước Mĩ - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 13:03 GMT+7
     

Soạn giáo án lịch sự lớp 12

NƯỚC MĨ

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được: Những nét chính về quá trình phát triển chung của nước Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Nhận thức được vai trò cường quốc hàng đầu của Mĩ trong đời sống chiến tranh và quan hệ quốc tế, những thành tựu cơ bản của Mĩ về khoa học - kĩ thuật, kinh tế.

2. Tư tưởng:  Tự hào về thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trước một đế quốc Mĩ hùng mạnh, có nhận thức khách quan và toàn diện hơn về nước Mĩ và con người Mĩ (tính thực tế, yêu chuộng tự do dân chủ).

3. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu

          Bản đồ nước Mĩ, tranh ảnh có liên quan đến bài học.

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 Câu 1. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi đã diễn ra như thế nào ?

 Câu 2. Phong trào Cách mạng ở Mĩ Latinh đã diễn ra dưới những hình thức nào ?            

3. Giới thiệu bài mới

     Hoạt động của Giáo viên

(GV)

Hoạt động của Học viên

(HV)

Nội dung

 

- GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận theo chủ đề:

*Nhóm 1.Những hiểu biết của em về sự phát triển kinh tế Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973 ?

 

 

 

 

*Nhóm 2.Những nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển ?

 

 

 

 

*Nhóm 3.Trình bày những thành tựu về khoa học - kĩ thuật mà nước Mĩ đạt được từ năm 1945 đến năm 1973 ?

 

 

 

 

 

*Nhóm 4.Cho biết nét chính về tình hình chính sách đối ngoại của Mĩ trong những năm 1945 - 1973?

 

 

 

 

- GV kết luận và chuyển ý

 

- GV hỏi: Nước Mĩ trong những năm 1973 - 1991 có những nét nổi bật nào về kinh tế, đối ngoại ?

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và liên hệ thực tế đến tình hình Việt Nam.

 

- GV chuyển ý

 

- GV hỏi: Tình hình Mĩ trong những năm 1991 đến 2000 có những điểm gì đáng lưu ý về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và đối ngoại ?

 

 

 

- GV nhận xét và chốt ý

 

- GV kết bài.

 

 

- HV thảo luận theo nhóm

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.

 

 

 

- HV trả lời:

+ Kinh tế:Từ 1973 - 1982: Do tác động của khủng hoảng năng lượng 1973, kinh tế Mĩ suy thoái. Từ 1983 kinh tế bắt đầu phục hồi.

- Đối ngoại: Từ sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ vẫn triển khai chiến lược toàn cầu và chạy đua vũ trang với Liên Xô. Từ giữa thập niên 1980, xu hướng đối thoại ngày càng chiếm ưu thế. Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh.

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài.

 

 

 

- HV dựa vào SGK trả lời:

+ Về Kinh tế: Mĩ vẫn là nước đứng đầu thế giới

+ Về khoa học-kĩ thuật: vẫn tiếp tục phát triển

+ Về đối ngoại: Mĩ vẫn tìm cách để vươn lên làm bá chủ thế giới.

 

I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973

  1. Kinh tế

Sau CTTG II, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ

- Công nghiệp chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp thế giới.

- Nông nghiệp: gấp 2 lần sản lượng của Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật cộng lại.

- Nắm trên 50% tàu bè đi lại trên biển.

- Chiếm ¾ trữ lượng vàng thế giới.

àTrở thành TT kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

* Nguyên nhân

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào, khoa học kĩ thuật cao.

- Thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

- Ứng dụng khoa học - kĩ thuật

- Tập trung sản xuất và tư bản cao.

- Do chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước.

2. Khoa học - kĩ thuật:Là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu:

- Chế tạo công cụ mới: máy điện tử, máy tự động.

- Vật liệu mới: polime, vật liệu tổng hợp.

- Tìm ra nguồn năng lượng mới: nguyên tử, nhiệt hạch…

- Chinh phục vũ trụ, đưa người lên Mặt trăng.

- Đi đầu trong “Cách mạng xanh”.

3. Đối ngoại:triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới,  với 3 mục tiêu:

- Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt CNXH.

- Đàn áp phong trào cách mạng thế giới

- Khống chế, chi phối các nước đồng minh.

II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991    

1. Kinh tế

- Từ 1973-1982: Do tác động của khủng hoảng năng lượng 1973, kinh tế Mĩ suy thoái.

- Từ 1983 kinh tế bắt đầu phục hồi.

2. Đối ngoại

- Từ sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ vẫn triển khai chiến lược toàn cầu và chạy đua vũ trang với Liên Xô.

 

- Từ giữa thập niên 1980, xu hướng đối thoại ngày càng chiếm ưu thế. Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh.

 

 

 

 

 

III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000

 

 

1. Kinh tế: vẫn đứng đầu thế giới.

 

2. Khoa học - kĩ thuật:tiếp tục phát triển mạnh.

3. Đối ngoại: sau chiến tranh lạnh kết thúc, Mĩ tìm cách vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.

 

4. Củng cố      

       - Những nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển ?

       - Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật mà nước Mĩ đạt được từ năm 1945 đến năm 1973 ?

       - Nước Mĩ trong những năm 1973 - 1991 có những nét nổi bật nào về kinh tế và đối ngoại ?

 5. Dặn dò

        Học viên về học bài và soạn trước Bài 7. Tây Âu theo các câu hỏi sau:

  Câu 1. Những chuyển biến về kinh tế ở Tây Âu từ năm 1945 đến năm 2000 ?

  Câu 2. Chính sách ngoại giao của Tây Âu sao Chiến tranh thế giới thứ hai ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỰ 12

giao an su 12
nước mĩ soan giáo án sử 12 giao an su 12 giáo án lịch sử soạn giáo án giáo án s