Phong trào cách mạng 1930 - 1935 - Giáo án lịch sử 12

Thứ năm , 26/07/2018, 16:11 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: 

Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được:

     - Những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

     - Những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

     - Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931

     - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)

2. Tư tưởng:

        Bồi dưỡng tinh thần dân tộc, tự hào về sự nghiệp đấu tranh vẻ vang, niềm tin vào sức sống quật cường của Đảng. Từ đó có ý thức cố gắng phấn đấu trong học tập có niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

3. Kĩ năng:

         Rèn luyện kĩ năng xác định kiến thức cơ bản để nắm vững bài, phân tích sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu:

     - Tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học

     - Lược đồ phong trào cách mạng 1930 - 1931, Lược đồ Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ              

                Câu 1. Bối cảnh dẫn đến Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 ?

                Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

TIẾT 1

- GV nhắc lại cho HV nhớ đặc điểm và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933.

 

 

- GV hỏi: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng thì tình hình xã hội Việt Nam như thế nào ?

 

 

 

 

- GV nhận xét và chuyển ý

 

- GV chia nhóm trả lời câu hỏi:

 

*Nhóm 1Nhóm 3. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

*Nhóm 2Nhóm 4. Hãy cho biết Xô Viết Nghệ - Tĩnh được thành lập ra sao? Chính sách của Chính quyền mới này?

 

- GV minh họa trên lược đồ cho HV nắm vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và chốt ý nội dung của tiết 1.

 

TIẾT 2

 

- GV chia nhóm trả lời câu hỏi:

*Nhóm 1Nhóm 3. Những nét chính về Hội nghị lần nhất của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) ?

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

*Nhóm 2Nhóm 4. Nội dung chính của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, kết luận và giảng cho HV hiểu những điểm hạn chế của Luận cương.

 

 

 

- GV chuyển ý

 

- GV hỏi: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại ý nghĩa gì cho lịch sử dân tộc Việt Nam ?

 

- GV gọi nhiều HV phát biểu nối tiếp nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và giảng về bài học kinh nghiệm mà phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại cho lịch sử cách mạng.

 

- GV chuyển ý

 

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm.

 

 

- GV kết bài.

- HV mở SGK ra cùng theo dõi và ghi nội dung cần nhớ vào tập.

 

 

- HV trả lời:

+ Công nhân: thất nghiệp, lương ít.

+ Nông dân: thuế cao, mất đất, bần cùng hóa cao độ.

+ Các tầng lớp khác: gặp nhiều khó khăn.

àMâu thuẫn dân tộc sâu sắc àbùng nổ đấu tranh.

 

 

 

*Nhóm 1 Nhóm 3 trả lời:

 

- Từ tháng 2 đến 4/1930 nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công - nông.

- 1/5/1930 và trong tháng 5/1930 bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh trên cả nước .

- Từ tháng 6 đến 8/1930 liên tiếp bùng nổ các cuộc đấu tranh.

- Từ 9/1930 phong trào lên cao, nhất là Nghệ - Tĩnh (biểu tình có vũ trang), tiêu biểu của nông dân Hưng Nguyên (12/9/1930).

 

- HV nhận xét

 

*Nhóm 2Nhóm 4 trả lời:

- Sự thành lập: Tại Nghệ An vào 9/1930 và Hà Tĩnh vào cuối 1930 đầu 1931 các Xô Viết ra đời, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

- Chính sách của Xô Viết Nghệ - Tĩnh:

+ Chính trị: thực hiện tự do, dân chủ, tòa án nhân dân…

+ Kinh tế: chia ruộng đất, bỏ thuế vô lí

+ Văn hóa - xã hội: dạy chữ Quốc ngữ, xóa mê tín, xây dựng nếp sống mới. Đây là Chính quyền của dân, do dân, vì dân.

 

- HV nhận xét

 

- HV chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

 

 

 

 

 

*Nhóm 1 Nhóm 3 trả lời:

- 10/1930 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hương Cảng (Trung Quốc)

- Nội dung:

+ Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

+ Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú  soạn thảo.

 

- HV nhận xét

 

*Nhóm 2Nhóm 4 trả lời:

- Nội dung cơ bản Luận cương chính trị:

+ Xác định tính chất cách mạng Đông Dương là cuộc cách mạng tư sản dân quyền sau khi hoàn thành tiến thẳng lên con đường XHCN.

 + Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đế quốc, hai nhiệm vụ này khăng khít với nhau.

+ Động lực: công - nông.

+ Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Cách mạng Đông Dương là 1 bộ phận của cách mạng thế giới.

 

- HV nhận xét

 

- HV chú ý theo dõi để hiểu bài sâu hơn.

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời theo ý hiểu của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài để hiểu bài sâu hơn.

 

 

 

 

 

 

- HV chú ý nghe GV hướng dẫn để về nhà đọc thêm.

I. Việt Nam trong những năm 1929 - 1933

  1. Tình hình kinh tế

- 1930 kinh tế bước vào thời kì suy thoái.

- Nông nghiệp: giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bỏ hoang.

 - Công nghiệp: suy giảm.

 - Thương nghiệp: xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

2. Tình hình xã hội

- Công nhân: thất nghiệp, lương ít.

 

- Nông dân: thuế cao, mất đất àbần cùng hóa cao độ.

- Các tầng lớp khác: gặp nhiều khó khăn.

 

àMâu thuẫn dân tộc sâu sắc àbùng nổ phong trào đấu tranh.

 

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

 1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931

-Đảng ra đời đã kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng

- Từ tháng 2 đến 4/1930 nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công - nông.

 

- 1/5/1930 và trong tháng 5/1930 bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh trên cả nước .

 

- Từ tháng 6 đến 8/1930 liên tiếp bùng nổ các cuộc đấu tranh.

 

- Từ 9/1930 phong trào lên cao, nhất là ở Nghệ - Tĩnh (biểu tình có vũ trang), tiêu biểu của nông dân Hưng Nguyên (12/9/1930).

 

 

 

 

 

2. Xô Viết Nghệ - Tĩnh

 a. Sự thành lập:Tại Nghệ An vào 9/1930 và Hà Tĩnh vào cuối 1930 đầu 1931 các Xô Viết ra đời, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

 

b. Chính sách chính quyền Xô Viết

- Chính trị: thực hiện tự do, dân chủ cho nhân dân, lập đội tự vệ mà nồng cốt là tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân.

- Kinh tế: tịch thu ruộng đất chia cho dân nghèo,bỏ thuế vô lí, xóa nợ

- Văn hóa- xã hội: dạy chữ Quốc ngữ, xóa mê tín, xây dựng nếp sống mới

 

àChính quyền của dân, do dân, vì dân.

 

 

 

 

 

 

 

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930).

 

- 10/1930 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hương Cảng (Trung Quốc)

 

 

 

- Nội dung:

+ Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

 

+ Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú  soạn thảo.

 

 

 

 

*Nội dung Luận cương chính trị

- Chiến lược và sách lược: là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

- Nhiệm vụ chiến lược: đánh đuổi phong kiến và đế quốc, hai nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với nhau.

 

- Động lực: công - nông.

- Lãnh đạo: giai cấp vô sản với đội quân tiên phong là Đảng Cộng sản Đông Dương.

 - Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.

 

 

 

 

*Hạn chế của Luận cương

 - Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.

 - Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp khác ngoài công - nông.

 

 4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931

 

a. Ý nghĩa lịch sử

 

- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

- Khối liên minh công nông hình thành.

- Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập trực thuộc.

- Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

 

b. Bài học: Đảng đã thu được những kinh nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

 

 

III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932 - 1935        (Đọc thêm)

 

4. Củng cố

     - Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng kinh tế ?

     - Những nét chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?

     - Tại sao nói chính quyền Xô việt Nghệ - Tĩnh là Chính quyền của dân, do dân, vì dân ?

     -  Những nét chính của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) ?

     - Nội dung chính và những hạn chế của Luận cương chính trị ? So sánh với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ?

     - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?

5. Dặn dò

     - Học viên về học bài

     - Soạn trước Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 theo các câu hỏi sau:

Câu 1. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Câu 2. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
phong trào cách mạng giáo án sử 12 giao an lich su giao an lich su toan tap lịch sử 12