Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 14:37 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 tòan tập

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG

VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

        Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được : Những nét chính của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai với đặc trưng lớn có tính bao trùm là sự đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN. Biết được tình hình chung và các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh.

2. Tư tưởng:

        Nhận thức rõ dù thế giới vẫn được hoà bình, nhưng tình hình vẫn luôn căng thẳng

3. Kĩ năng:

        Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu:

        Bản đồ thế giới, tranh ảnh có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp  

2. Sửa bài kiểm tra 1 tiết

3. Giới thiệu bài mới 

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

TIẾT 1

- GV hỏi: Những biểu hiện rõ nét của Chiến tranh lạnh là gì ?

- GV gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- GV đặt câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HV trả lời.

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và  chuyển ý

 

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm

 

- GV chuyển ý

 

- GV yêu cầu HV đọc SGK.

 

- GV giảng về những biểu hiện của xu thế hoà hoãn Đông - Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hỏi: Những nguyên nhân nào đã chấm dứt chiến tranh lạnh ?

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và chốt ý hết tiết 1

 

TIẾT 2

 

- GV nhắc lại sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô không còn, phạm vi ảnh hưởng của Mĩ giảm dần.

 

- GV hỏi: Hãy cho biết xu thế phát triển của thế giới hiện nay như thế nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và giảng giải về các cuộc nội chiến, xung đột vẫn xảy ra trên thế giới. Từ đó GV liên hệ thực tế cuộc sống.

 

- GV kết bài.

 

 

- HV trả lời: 1947 học thuyết Truman đã khởi đầu chiến tranh lạnh. 6/1947 với kế hoạch Mác-san, Mĩ giúp Tây Âu phát triển kinh tế. 1/1949 Liên Xô và Đông Âu thành lập SEV, tạo sự đối lập về kinh tế, chính trị. 1949 Mĩ lập NATO chống lại Liên Xô và Đông Âu. 1955 Liên Xô và Đông Âu lập khối Vácsava để phòng thủ

àcục diện 2 phe được xác lập, chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới.

 

 

 

 

 

- HV nghe GV hướng dẫn để về nhà đọc thêm

 

 

 

- HV đọc SGK.

 

- HV lắng nghe, ghi nhớ và ghi nhận nội dung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời:

+ Giảm vị thế của Liên Xô và Mĩ.

   + Sự vươn lên của Tây Âu và Nhật.

   + Sự khủng hoảng và trì trệ của Liên Xô.

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe, hồi tưởng kiến thức đã học.

 

 

 

 

- HV trả lời: Xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

+ Trật tự thế giới hình thành theo thế “đa cực”.

+ Các quốc gia tập trung điều chỉnh phát triển kinh tế.

   + Mĩ ra sức thiết lập thế giới “một cực” để làm bá chủ thế giới nhưng khó thực hiện.

   + Hoà bình thế giới được củng cố, nhưng nội chiến, xung đột vẫn còn.

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài và ghi nhận nội dung

I. Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh    

 

Sau CTTG II, trên thế giới xuất hiện mâu thuẫn đối đầu giữa hai khối Đông – Tây; bắt đầu từ tham vọng làm bá chủ thế giới của Mĩ.

- 1947 học thuyết Truman đã khởi đầu chiến tranh lạnh.

- 6/1947 với kế hoạch Mác-san, Mĩ giúp Tây Âu phát triển kinh tế.

- 1/1949 Liên Xô và Đông Âu thành lập SEV, tạo sự đối lập về kinh tế, chính trị châu Âu.

- 1949 Mĩ lập NATO chống lại Liên Xô và Đông Âu.

- 1955 Liên Xô và Đông Âu lập khối Vácsava để phòng thủ àcục diện 2 phe được xác lập, chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới.

 

 

II. Sự đối đầu Đông - Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ   (Đọc thêm)

 

 

 

III. Xu thế hoà hoãn Đông - Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt      

   

    Đầu 1970, xu hướng hoà hoãn Đông - Tây xuất hiện.

- 9/11/1972 Đông Đức và Tây Đức kí Hiệp định về cơ sở quan hệ 2 nước.

- 1972 Liên Xô và Mĩ kí Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.

- 8/1975, 33 nước châu Âu, Mĩ và Canada kí Hiệp ước Hensinki (Hiệp ước an ninh và hợp tác châu Âu).

- 12/1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

*Nguyên nhân chấm dứt chiến tranh lạnh:

- Giảm vị thế của Liên Xô và Mĩ.

 

- Sự vươn lên của Tây Âu và Nhật.

 

- Sự khủng hoảng và trì trệ của Liên Xô.

 

 

 

 

 

IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh   

 

- Từ 1990, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các khối quân sự và kinh tế bị giải thể, Mĩ trở thành 1 siêu cường duy nhất.

- Phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô không còn, phạm vi ảnh hưởng của Mĩ bị thu hẹp dần.

- Xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

  

+ Trật tự thế giới hình thành theo thế “đa cực”.

+ Các quốc gia tập trung điều chỉnh phát triển kinh tế.

 

+ Mĩ ra sức thiết lập thế giới “một cực” để làm bá chủ thế giới nhưng khó thực hiện.

 

+ Hoà bình thế giới được củng cố, nhưng nội chiến, xung đột vẫn còn.

 

- Sang thế kỉ XXI, xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển được chú trọng, nhưng sự kiện ngày 11/9/2001 đã tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế.

4. Củng cố

       - Những biểu hiện rõ nét của Chiến tranh lạnh là gì ?

       - Những nguyên nhân nào đã chấm dứt chiến tranh lạnh ?

       - Hãy cho biết xu thế phát triển của thế giới hiện nay như thế nào ?

5. Dặn dò

       - Học viên về học bài

       - Soạn trước Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá; Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX theo các câu sau:

     Câu 1. Nguồn gốc và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ?

     Câu 2. Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó ?

       Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
quan hệ chiến tranh lạnh giáo án lịch sử 12 giao an su lop 12 giao an su toan tap 12