Quản lý các bài viết nổi bật trong Joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:50 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề đăng bài viết vào danh mục http://congnghegi.com/dang-bai-viet-vao-danh-muc-chi-dinh-trong-joomla-3-6-35-1555.html

Bài này chúng ta tiếp tục đến với việc quản lý bài viết nổi bật trong Joomla, Hướng dẫn các bạn quản lý các bài viết nổi bật trong Joomla 3.6. Trong giao diễn của trang Home mặc định các bài viết hiển thị

Bước 1: nhấp chọn menu Content > Featured Articles từ giao diện Administrator.

       Giao diện Featured Articles xuất hiện, ởđây hiển thịdanh sách những bài tiêu biểu hiện lên trên trang Home. Nếu không muốn chúng hiển thị, bạn đánh dấu kiểm vào All (tất cả) vànhấp chọn biểu tượng Trash đểxóa toàn bộ. Khi đó tại trang Home, những bài tiêu biểu sẽkhông được tìm thấy khi gọi lại trang. Nhấp biểu tượng New đểtạo mới một bài nổi bật dùng dểhiển thịtại trang Home page nhưhình dưới.

BƯỚC 2: nhập tiêu đề bài viết, chọn menu chỉ định nhưhình bên.

Tại vùng Article text, bạn nhập nội dung theo hướng dẫn nhưhình bên. Phần nội dung tóm tắt và phần nội dung chi tiết được ngăn cách khi nhấp nút xem tiếp.

BƯỚC 3: tạo bài viết với tên “Chủ đề 2”, bài này để chế độ mặc định. Trong ô Featured nhấp chọn Yes, phần này bạn cài dặt nhưphần giới thiệu mở đầu cho website.

BƯỚC 4: nhấp chọn menu Content > Arỉicle Manager trong giao diện Administrator 

Danh sách bài viết hiện lên, bạn nhấp chọn các bước theo thứtựnhưtrong hình.

          1.      Nhấp chọn menu mà nội dung được chỉđến là“Hướng dn cài dt oomla”, lúc này trong danh sách chỉ hiển thị các bài viết menu đã được chọn.

          2.      Cài đặt “Chủ đề 1” chọn làm nội dung tiêu biểu nhất, nhấp chọn vào biểu tượng Featured

Bước 5: nhấp chọn Menus > Main Menu trên giao diện Administrator. Danh sách menu dược hiển thị, bạn nhấp chọn . menu Home để chỉnh sửa cách thức hiển thị trên trang chủ theo ý thích .Trong Layout Options, bạn cấu hình nhưhình bên

Bài viết tiêu biểu hiển thịlà1, gồm 4 bài viết xuất hiện trên website, phân làm 2 cột vàkhông cóđường link nào hiển thịtrên Home page.

Kết quảHome page sau khi cài đặt nhưhình dưới. Đểgiao diện cóthẩm mỹbạn nên lấp đầy nội dung sau khi chọn.

Bài 1: Đưa bài viết vào danh mục

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt Xampp chạy localhost

joomla cai dat web xampp viet bai seo web joomla hoc lap trinh joomla